Boran: Hakim Özge Kayakuzgun yanlış karar verdi

İstanbul Büyükçekmece 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimi Özge Kayakuzgun, Alkent 2000 Mahallesi Çamlıca Bulvarındaki sözde çamlıca sitesinin 09.02.2014 tarihli olağan genel Kurulda kabul edilen  2014 yılı  işletme projesinin ve genel kurul iptaline dair gazeteci Dursun Boran'ın açtığı davada yanlış karar verdi. Gazeteci hakimin yanlış hüküm kurduğunu ortaya çıkardı. Yargıtay görmüş dosyanın temyizi Yargıtaya yapılır. Direnme Hukuk Genel Kurulunda karara bağlanır..

Boran: Hakim Özge Kayakuzgun yanlış karar verdi
  • 17 Eylül 2017, Pazar 20:01

Gazeteci Dursun Boran, 15 senedir oturduğu İstanbul Büyükçekmece Alkent 2000 Mahallesindeki villasında, haraç gibi aidat isteyenlere karşı hukuk savaşına devam ediyor.

Boran, 1.Sulh Hukuk da 28 Şubat 2014 de 2014/20 E. açtığı davada,  09.02.2014 tarihli olağan genel kurulun ve işletme projesinin iptali istedi. Mahkemenin o zaman ki hakimi Aykut Güzeltunç davayı hukuka aykırı şekilde reddetti.

Boran temyiz etti. Yargıtay 18 Hukuk Dairesi davayı bozdu. 17.09.2015 de Başkan Mıustafa Aysal, Üyeler Ali Em, Hüseyin Babacan, Ömür Kızılkaya, Mehmet Boran, Sulh Hukuk Mahkemesinin yetkili değil. Asliye Hukuk Mahkemesinin yetkili olduğuna ve toplu yapıya geçilmediğine hükmetti. ( 2014 /22486 E: 2015/ 13037 K ) Dosyayı geri gönderdi. 

SÖZDE SİTENİN KARAR DÜZELTMESİ REDDEDİLDİ.

Davalı sözde Çamlıca sitesi Av. Poyraz Uçkay Yağan, bozmayı tashihi karar yaptı. Bu defa Yargıtay 20 Hukuk Dairesi 17.04.2017 de verdiği 2017/1465 E. 2017 3250 K. sayılı hükümde başkan Rıza Sarıtaş başkanlığında ki heyet  üyeler Murtaza Dolu, Ulvi Yüksel, Mehmet Boran, Ümran Görmez tarafından  HUMK 440. maddesinde yazılı hallerden hiç birine uymayan karar düzeltme istedğinin REDDİNE , aynı kanunun 442. maddesince 275.00 TL para cezası ile harçlar kanununca 65.40 TL ret harcının s.çamlıca sitesinden alınmasına karar verdi.

http://dursunboran.com/yazilarim/yargitay-20-hukuk-siteyi-para-cezasina-carptirdi/

YENİ ESAS ALDI :

Dosya 2017/ 384 yeni esas aldı. Bu arada mahkemenin hakimi değişti. Yeni hakim Özge Kayakuzgun 19.07.2017 de 2. celsede verdiği kararda. Eski red kararında direnmeye karar verdi !

Gerekçeki karar 2 ay sonra 15 Eylül 2017 de Dursun Boran'a tebliğ edildi. Kararı okuyan Boran." 2 hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mehkemesine İstinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkca okundu, anlatıldı " cümlesini gördü.

Bunun yanlış hüküm olduğunu, Yargıtay görmüş dosyanın temyizininde Yargıtaya yapılması gerektiğini söyledi. Çünkü Direnme kararları Yargıtay Hukuk Genel Kuruluna gider. Orda karara bağlanır. 

Bu kadar dikkatsiz davranan mahkemelerde, siz düşünü ne kadar adil ve ahlaka, hukuka ters kararlar veriliyor. Hak ihlali yapılıyor. Boran temyiz dilekçesini, Yargıtaya hitaben yazdı. Direnme kararı hukuk genel kurulunda karara bağlanacak. Bir gazetecinin 4 senedir genel kurul iptali için verdiği hukuk savaşı devam edecek.

İŞTE O DAVA DİLEKÇESİ :

 

BÜYÜKÇEKMECE  SULH  HUKUK MAHKEMESİ’NE

 

DAVACI          : Dursun BORAN. Alkent 2000 mah. Çamlıca Bulvarı ,  Dilfeza Sokak  No... Büyükçekmece -İstanbul. TC. 00 www.dursunboran.com dursunboran@hotmail.com Tel: 0212 889... 

 

DAVALI          :  Alkent 2000 Çamlıca sitesi yönetimi. Alkent 2000 Mahallesi Çamlıca Bulvarı. Büyükçekmece- İstanbul.  

 

KONU         : Alkent 2000 Çamlıca  sitesi  09.02.2014 tarihli olağan genel Kurulda kabul edilen  2014 yılı  işletme projesine itirazlarımızdan ve işletme projesinin iptalinden  ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR    :

1.   Alkent 2000 Çamlıca Sitesi  Yönetimini, hesaplarını bu genel kurulda ibra etmedim. Tutanağa imza atarak muhalefet şerhini verdim.

 

2.  2014 Yılı İşletme Projesi, KAT MALİKLERİ ARASINDA EŞİTLİKSİZLİK YARATMAKTA. Lüzumsuz, usulsüz, LÜKS  masraflar içermekte. Çamlıca  sitesi  Genel giderlerine  ilişkin   masraf kalemlerine itiraz ediyorum.  

Belediye haftanın 3 günü çöp topluyor. Talep olsa ortak alanların bakımınıda park bahçeler müdürlüğü ekibi yapacak.  Mahallenin, kamuya terk sokak peyzajı yönetimce yapılamaz.  Bu 900 bin TL giderlerin Masraf kaleminden çıkarılması ,

·   Sağlık hizmeti  devlet tarafından 112 servisince 24 saat bedava verilirken  bu hususda 294. 763,50 TL masraf çıkarılması , lüx giderdir. Bunun masraf kaleminden çıkarılması.

.   Restaurant giderinin masraf kaleminden çıkarılması. Zira kiraya verilen lokantanın doğalgaz vb pek çok lüx gideri. Tabak, çatal, kaşık alınması vs. ısıtma gideri ortak gider sayılamakta Bu lüx giderinde masraf kaleminden çkarılması.

.  Güvenlik haberleşme, Demirbaş alım giderleri, Sosyal tesis sağlık giderleri, Sosyal tesis işletme gideri, Ortak alan, ortak alan temizlik gideri, Peyzaj bakım koruma gideri, Demirbaş taşıt ve yatırım giderleri,  İlan Reklam gideri, Taşıma, Yemek gideri, personel misafir çay kahve gideri, ilaçlama gideri ( villa bahçelerine haşerelere karşı ilaçlamayı her ev sahibi kendisi yapabilir) TV abonelik gideri( 22.697,13 TL), içme suyu gideri(17.735 TL) Sauna giderleri ( 12.346,14 TL)

·    Özel teknik servis tutulması , bu kişilere her ay/ sene binlerce lira ödenmesi, lüx giderdir. İhtiyacı olan her yerden 24 saat her ihtiyaç için tamirci çağırır.

·    Mahalle de kamu yolları üzerine bariyer, kameralar, güvenlik elemanı, mobolar konması , mobaların üzerine çamlıca sitesi yazan gölgelik yapılması harcamalarının masraf kaleminden çıkarılması, Mahalle olan yerin asayişini polis 24 saat yapıyor/ yapmak zorunda. Bu hizmet Anaysanın 5. Maddesi ile devletin görev alanı içindedir. İsteyen Kaymakamlıktan izin alıp, cebinden parasını ödeyerek evinin önünde özel bekci/ güvenlik elemanı bulundurabilir. Ayda 2 bin TL aidat veren, nasıl evinde bahçıvan, hizmetli tuyuyorsa, özel güvenlikde bulundurur. Güvenlik şirketine harcanan senelik 2 milyon TL lüx gereksizdir. Özel güvenliğe rağmen 26 Ocak 2014 de soyuldu. Hırsızlar Taşıma ruhsatlı silahımı, laptopumu, çok sayıda ziynet eşyasını, cep telefonumu, çaldılar. Görüldüğü gibi özel güvenlik işe yaramıyor. Bu giderinde masraf kaleminden çıkarılması,

 

·    Cadde – bulvar sokak aydınlatması kamu hizmetidir. Bedaşca yapılıyor/ yapılması gerekir. Masraf kaleminden çıkarılması ,  

.  Resepsiyon memuru, site müdürü gibi gereksiz kadrolar için ödenen maaş, vergi, sigorta primlerinin masraf kaleminden çıkarılması,

 

.    Sosyal Tesis gayet güzel, ihtiyaca cevap veriyorken, 800 bin TL harcanıp Lüx harcama yapılması KMK 43. Maddeye aykırı. Buna dair masrafın iptali,

 

.  2014 yılı için hazırlanan 2 işletme projesi gereksiz, lüx kalemlerden oluştuğundan iptaline,

 

.   Gündem deki 9. 10. 11. ci Maddelerin iptaline,

. Çok az insanın kullandığı (30-40 kişi) sosyal tesisler zararına işletiliyor. Hiçbir işletme zararına çalışmaz! Devlet dahi zarar eden bankalarını, kurumlarını satıyor. (2010 da sosyal tesislerin açık artırma ile, alınacak kararla satılmasına dair müracaatıma cevap verilmedi) Bakımı, doğalgaz, elektrik, Dijitürk, kapalı, açık havuz bakımı, kadın, erkek sauna giderleri, bu ekonomik krizde milyonlarca lira gidere sebep olmakta. Ben ve ailemin hiç kullanmadığı sosyal tesis giderlerinin iptaline, (Zira pek çok evde havuz, sauna, spor odası var.) karar verilmesini talep ediyorum.

 

Çok masraflı ve lüks olanlar: KMK Madde 43 – “ Yapılması arzu edilen yenilik ve ilaveler çok masraflı ise veya yapının özel durumuna göre lüks bir nitelik taşıyorsa veya anagayrimenkulün bütün kat malikleri tarafından kullanılması mutlaka gerekli olan yerlerinde veya geçitlerinde bulunmuyorsa, bunlardan faydalanmak istemiyen kat maliki, gidere katılmak zorunda değildir; bu gibi yenilik ve ilavelerin giderini, onların yapılmasına karar vermiş olan kat malikleri öderler. Bununla beraber, başlangıçta giderlere katılmıyan kat maliki veya onun külli veya cüzi halefleri yenilik ve ilavelerin yapılması ve korunması giderlerine sonradan, kendi arsa payları oranında katılırlarsa, yapılan lüks yenilik veya ilaveden faydalanma hakkını kazanırlar. “ Bu maddeye göre yapılan harcamaların yüzde 90’ı KMK 43 aykırı. Benim ortak olmamı gerektirmeyen kalemlerdir.

HUKUKİ SEBEPLER  :  Kat Mülkiyeti, KMK 43 , B.K. H.U.M.K. nu tüm mevzuat

 

DELİLLER                :  

a) Belediyenin çöp topladığına dair belge. Bedaş’ın sokakları ücretsiz aydınlattığına dair belge.  

    b) Cadde ve sokakların temizliği ile çöp toplanması hizmetleri ve su dağıtımı hizmetleri  yönetimin işi değildir . 

    c) Bilirkişi vs. tüm deliller.

 

ŞAHİTLER                 : Dr Oktay Onaran. Adnan Yıldırım. Av Muharrem Öztürk

 

SONUÇ    : Yukarıda belirttiğim nedenlerle Alkent 2000 Çamlıca Sitesi 09.02.2014  saat 11.00 deki genel Kurulda kabul edilen  2014     yılı  işletme projesine   itirazlarımızın kabulüne ve işletme projesinin  iptaline ,

Yönetim hesaplarının ibra edilmemesi nedeni ile  faydalı ve zorunlu olmayan LÜKS giderler yönü ile  ibra hususunun  bilirkişi raporu ile  açıklığa kavuşturulması ve 2014 yılı lüks giderlerin  itirazımız doğrultusunda hesap edilerek bilirkişi raporu verilmesi Dava masrafı ile vekalet ücretinin davalıya  tahmiline  karar  verilmesini talep ederim.  28.02.2014 

 

Gazeteci. Dursun BORAN

HABERE AİT VIDEO

http://dursunboran.com/video/av-poyraz-uckay-yagan-suc-isledi/

HABERE AİT RESİMLER

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

  • S.Lig
  • 1.Lig
  • 2.Lig Kırmızı
  • 2.Lig Beyaz
    Takımlar O G B M Av P
1 Akhisarspor 0 0 0 0 0 0
2 Aytemiz Alanyaspor 0 0 0 0 0 0
3 MKE Ankaragücü 0 0 0 0 0 0
4 Antalyaspor 0 0 0 0 0 0
5 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0
6 Bursaspor 0 0 0 0 0 0
7 Erzurum BB 0 0 0 0 0 0
8 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0
9 Galatasaray 0 0 0 0 0 0
10 Göztepe 0 0 0 0 0 0
11 İstanbul Başakşehir 0 0 0 0 0 0
12 Kasımpaşa 0 0 0 0 0 0
13 Kayserispor 0 0 0 0 0 0
14 Atiker Konyaspor 0 0 0 0 0 0
15 Çaykur Rizespor 0 0 0 0 0 0
16 Demir Grup Sivasspor 0 0 0 0 0 0
17 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0
18 Yeni Malatyaspor 0 0 0 0 0 0
Şampiyonlar Ligi
UEFA
Alt Lig
    Takımlar O G B M Av P
1 Çaykur Rizespor 34 20 9 5 30 69
2 MKE Ankaragücü 34 18 9 7 21 63
3 Boluspor 34 18 6 10 23 60
4 Ümraniyespor 34 17 8 9 14 59
5 Erzurum BB 34 14 11 9 12 53
6 Gazisehir Gaziantep FK 34 15 8 11 19 53
7 Altınordu 34 15 8 11 10 53
8 Balıkesirspor 34 16 7 11 10 52
9 İstanbulspor 34 14 8 12 6 50
10 Vartaş Elazığspor 34 13 9 12 9 48
11 Giresunspor 34 13 8 13 6 47
12 Adanaspor 34 12 7 15 -15 43
13 Adana Demirspor 34 11 8 15 -3 41
14 Eskişehirspor 34 12 8 14 7 41
15 Denizlispor 34 10 8 16 -4 38
16 Samsunspor 34 7 15 12 -14 36
17 Manisaspor 34 7 3 24 -49 12
18 Gaziantepspor 34 2 4 28 -82 1
    Takımlar O G B M Av P
1 Hatayspor 34 23 7 4 48 76
2 Menemen Belediyespor 34 22 8 4 42 74
3 Afjet Afyonspor 34 21 7 6 31 70
4 Sivas Belediyespor 34 19 10 5 28 67
5 Keçiörengücü 34 19 7 8 36 64
6 Sancaktepe Belediyespor 34 16 11 7 26 59
7 İnegölspor 34 17 8 9 12 59
8 Sarıyer 34 13 5 16 -1 44
9 Tokatspor 34 11 10 13 -8 43
10 Etimesgut Belediyespor 34 11 9 14 -3 42
11 Kastamonuspor 34 12 4 18 -3 40
12 Eyüpspor 34 11 6 17 -10 39
13 Tuzlaspor 34 10 8 16 -9 38
14 Bodrumspor 34 10 8 16 -14 38
15 Amed Sportif 34 10 10 14 -4 37
16 Bucaspor 34 10 9 15 -9 36
17 Kocaeli Birlik Spor 34 4 4 26 -48 13
18 Mersin İdmanyurdu 34 1 1 32 -114 -17
    Takımlar O G B M Av P
1 Altay 34 19 9 6 30 66
2 Bandırmaspor 34 19 7 8 22 64
3 Gümüşhanespor 34 19 7 8 25 64
4 Sanliurfaspor 34 19 6 9 21 63
5 Sakaryaspor 34 17 10 7 15 61
6 Bugsaşspor 34 15 11 8 20 56
7 Hacettepe Spor 34 15 11 8 16 56
8 Konya Anadolu Selçukspor 34 15 10 9 7 55
9 Niğde Belediyespor 34 14 7 13 -1 49
10 Kırklarelispor 34 11 9 14 -9 42
11 Kahramanmaraşspor 34 9 12 13 -14 39
12 Zonguldak Kömürspor 34 9 11 14 -14 38
13 Pendikspor 34 9 10 15 -13 37
14 Fethiyespor 34 8 12 14 -9 36
15 Fatih Karagümrük 34 10 6 18 -16 36
16 Nazilli Belediyespor 34 7 8 19 -24 29
17 Karşıyaka 34 6 9 19 -22 21
18 Silivrispor 34 2 11 21 -34 17

BURÇLAR

(21 Mart - 20 Nisan)

Koç Burcunun 19.07.2018 Günlük Yorumu

(21 Nisan - 21 Mayıs)

Boğa Burcunun 19.07.2018 Günlük Yorumu

(22 Mayıs - 22 Haziran)

İkizler Burcunun 19.07.2018 Günlük Yorumu

(23 Haziran - 22 Temmuz)

Yengeç Burcunun 19.07.2018 Günlük Yorumu

(23 Temmuz - 22 Ağustos)

Aslan Burcunun 19.07.2018 Günlük Yorumu

(23 Ağustos - 22 Eylül)

Başak Burcunun 19.07.2018 Günlük Yorumu

(23 Eylül - 22 Ekim)

Terazi Burcunun 19.07.2018 Günlük Yorumu

(23 Ekim - 21 Kasım)

Akrep Burcunun 19.07.2018 Günlük Yorumu

(22 Kasım - 21 Aralık)

Yay Burcunun 19.07.2018 Günlük Yorumu

(22 Aralık - 21 Ocak)

Oğlak Burcunun 19.07.2018 Günlük Yorumu

(22 Ocak - 19 Şubat)

Kova Burcunun 19.07.2018 Günlük Yorumu

(20 Şubat - 20 Mart)

Balık Burcunun 19.07.2018 Günlük Yorumu

NAMAZ VAKİTLERİ
turkmedya
yukarı çık