Reklamı Geç
1 saniye kaldı
turkhaber üst

159 kişiden, garip dava

İstanbul Büyükçekmece Alkent 2000 Mahallesi Çamlıca Bulvarında, 70 aile, gazeteci Dursun Boran’ın, yolsuzlukla, aidat vurgunu ile savaşmasını engellemek için göz dağı vermeye kalktılar.

159 kişiden, garip dava
  • 12 Mayıs 2019, Pazar 19:09

YARGITAY 20. HUKUK SİTE YOK. AİDAT OLMAZ DİYOR.

 Ankara’da ki Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 1 yıl önce 17. 04. 2017 de 2017/3285 E. 2017/3253 K. ile kesin karar verdi. Alkent 2000 sözde çamlıca sitesinde Toplu Yapıya Geçilmedi dedi.

 Bu demektir ki, bir yönetim, yönetici, işletme projesi, yönetim planı, ortak gider, aidat olmaz.

 20. Hukuk Dairesi Başkan Rıza Sarıtaş başkanlığında toplanan üyeler Murtaza Dolu, Ulvi Yüksel, Mehmet Boran, Ümran.Görmez 17. 04. 2017 de 2017/3285 E. 2017/3253 K. ile karar verdi. Davalı ( çamlıca sitesi ) Toplu Yapıya Geçmemiş.

Avukat Karar Düzeltme yaptı. Yanlış karar verdiniz. Toplu yapıya geçtik dedi (!) Bir dizide Yargıtay üyelerine “ ağır ithamlarda bulundu”

 YARGITAY 20. HD 2. DEFA REDDETTİ.

 Karar Düzeltme talebinide reddeden 20. Hukuk Dairesi (HD) 2017/8355 E. 2018/1775 K. ile 13 Mart 2018 de başkan Rıza Sarıtaş , üyeler Murtaza Dolu , Mehmet Erdoğan, Yakup Ata, Mehmet Boran dan oluşan heyet şu hükmü verdi :

“ Mahkemece manevi tazminat davasında verilen görevsizlik kararının temyiz incelenmesi üzerine bozulmasına karar verilmiştir.

 HUMK 440/III fıkrasının 3 numaralı bendine göre;Yargıtayın görevsizlik, yetkisizlik, hakimin reddi, dava veya karşılık davanın açılmamış sayılması birleştirilmesi ve merci belirtilmesi kararları hakkında karar düzeltmesi YOLUNA GİDİLEMEZ !

Yukarda açıklanan nedenlerle karar düzeltme dilekçesinin REDDİNE, karar düzeltme harcının istek halinde 13.03.2018 de oy birliğiyle karar verildi. “

 MAHALLE HAKKINDA BİLGİ.

 Alkent 2000 sitesi 1987 de 7 Tepe ve Çamlıca diye 2 kısımdan oluşan bir yerleşim yeri iken B.Çekmece Belediye Meclisinin 24.10.2000 gün ve 9 sayılı kararıyla MA H A L L E yapıldı.

3 Haziran 2001 Pazar yapılan seçimle bu işlem tamamlandı. Mahalle muhtarı seçildi. Böylece site yönetimi, yönetim planı, işletme projesi tüm yönleriyle hükümsüz kaldı.

Yeni yönetime, yönetim planına ihtiyaç yoktur.

 Sözde Çamlıca ve 7 Tepe siteleride, MAHALLE olmadan önce var olan oluşumlardı. MAHALLE olduktan sonra, kurulan siteler değiller.

Kimse aidat ödemesin. Zararına çalışan 20-25 kişinin faydalandığı, yüzlerce insanın masrafına ortak olmaya zorlandığı sosyal tesisler satıldın.

 NEYE AİDAT ÖDEYECEĞİM ?

 Gazeteci Dursun Boran şöyle dedi :

Bağımsız parsel üzerine kurulu 2 katlı villaların elektrik, su, doğalgaz saatleri bağımsız, bahcıvanları ayrı. Çöpleri Belediyenin topluyor. Asayişi Polisin sağlamasına, kamuya terk sokakları Bedaş ın ücretsiz aydınlatmasına rağmen 295 kişiden sözde site yönetimi her ay villa başı. 4.800 – 5.900 arası TL ( bin dolar ) senede 40 bin TL ( 12 bin dolar ) Yılda toplam 6 – 7 milyon TL sözde aidat adı altında zorla para topluyorlar.

 UYDURUK DAVAYI AÇANLARIN ÇOĞU SANIK OLARAK SAVCIYA VERDİĞİ İFADEDE, T,M HİZMETLERİ DEVLET VERİYOR DİYOR !

 Figen İnci, Numan Altun, Orkun Altınbaş, Numan Altun vd. B.Çekmece savcılığında 2014/33538 soruşturma nolu dosyada DOLANDIRICILIK, RESMİ BELGEDE SAHTEKARLIK VD. SUÇLARDAN SANIK olarak, 22.10.2014 de verdikleri ifadede. Güvenlik hizmetinin kollukca ( polisce) sağlandığı, temizlik hizmetinin belediyece karşılandığı, sokakların Bedaşca ücretsiz aydınlatıldığı itiraf ediliyor

 Birden fazla parsel üzerine kurulu yerde KMK olmaz

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ : Birden fazla parsel üzerine kurulu yerde KMK olmaz dedi. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi (HD) 31 Ocak 2005 tarihli 2004/14834 E. 2005/408 K. Sayılı kararında, birden fazla parsel üzerine kurulu yerde KMK ( Kat mülkiyeti kanunu olmaz ) diyor. İstanbul Alkent 2000 de böylece yönetim, yönetim planı, işletme projesi, başkan, aidat olmaz demek..

Peki Yargıtay KMK olmaz derken, çamlıca ve 7 Tepe Bulvarlarında sözde siteler binlerce insandan senede 14 trilyon lira civarında parayı aidat diye nasıl, hangi sıfatla topluyorlar?

Bu dolandırıcılık suçu için savcıların operasyon yapması isteniyor.

İşte o Yargıtay kararı:

SİTE ADI ALTINDA OLUŞAN BİRLİKLER-YÖNETİM PLANI OLARAK NİTELENDİRİLEN BELGE -GÖREV

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2004/14834 K. 2005/408  T. 31.1.2005

1086/m.8

ÖZET : Kat Mülkiyeti Kanununa göre, kat mülkiyeti veya kat irtifakı ancak tek parsel üzerindeki yapı veya yapılarda tesis edilebilir.

Birden fazla parsel malikinin bir araya gelerek müşterek kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurmaları yasal yönden imkansızdır.

https://www.turkhabergazetesi.com/guncel/birden-fazla-parsel-uzerine-kurulu-yerde-kmk-olmaz/16073

 Yargıtay 18. Hukuk yönetim planı kararı beni bağlamıyor!

Yargıtay 18. Hukukda diğer 12. Daire gibi yönetim planı sözleşme niteliğinde olabilmesi için kişinin onu imzalamış olması gerektiğine hükmetmiş. Yönetim planı imzalamayanı bağlamıyor.

 T.C
YARGITAY
18.HUKUK DAİRESİ
E.1993/7958-K.1993/10638 T.11.10.1993
634/m.28

ÖZET: üzerlerinde ayrı ayrı kat irtifakı yada kat mülkiyeti kurulan parsellerin bağımsız bölüm malikleri ortak tesislerin kullanım ve yönetimi için kendi aralarında genel hükümler dairesinde bir sözleşme yapmalarına hukuki bir engel yoktur.Böyle bir sözleşme,kat mülkiyeti kanununun yönetim planının onu imzalayanlar yanında külli ve cüzi haleflerini bağlayacağına dair KMK’nun28.maddesi 3.fıkrasının aksine,sadece onu şahsen imzalayan bağımsız bölüm maliklerini bağlar.

DAVA:Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.

KARAR:Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre kat mülkiyeti yada sözü edilen yasa hükümlerinin uygulandığı kat irtifakının tek bir parsel üzerinde kurulması gerekli olup,birden çok parsel üzerinde kat irtifakı yada kat mülkiyeti kurularak bu yasa hükümlerinin uygulanması mümkün değil isede, üzerlerinde ayrı ayrı kat irtifakı yada kat mülkiyeti kurulan parsellerin bağımsız bölüm malikleri ortak tesislerinin kullanım ve yönetimi için kendi aralarında genel hükümler dairesinde bir sözleşme yapmalarına hukuki bir engel bulunmamaktadır.

Böyle bir sözleşme,Kat Mülkiyeti Kanununun yönetim planının onu imzalayanlar yanında külli ve cüzi haleflerini bağlayacağına dair Kat Mülkiyeti Kanununun 28. Maddesi 3.fıkrasının aksine,sadece onu şahsen imzalayan bağımsız bölüm maliklerini bağlar.

Davacı herhangi bir sıfatla bu iki bağımsız parsel bölüm malikleri arasında mevcut olduğu bildirilen ortak yönetime ait sözleşmeyi imzalamadığına göre bu sözleşme uyarınca kendisinden kanuni ve akdi herhangi bir neden bulunmadan tahsil edilen parayı geri alma hakkına sahiptir.

SONUÇ: Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı deliller ile kanuni gerektirici sebeplere göre,yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usule kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA,11.10.1993 gününde oybirliğiyle karar verildi.

https://www.turkhabergazetesi.com/guncel/yargitay-18-hukuk-yonetim-plani-karari/16072

 Yönetim planı imzalamayanı bağlamaz.

 Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 20.04.2001 tarihli E. 2001/5799 - K. 2001/6811 kararında, Bir Çok Parsel Üzerine Kurulu Sitede - yönetim planını İmzalamayan Kat Malikini Bağlamayacağına hükmetti.

T.C.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ

E. 2001/5799- K. 2001/6811- T. 20.4.2001

• MÜŞTEREK TESİSLERLE İLGİLİ SÖZLEŞME ( Bir Çok Parsel Üzerine Kurulu Site - İmzalamayan Kat Malikini Bağlamayacağı) 2004/m.68/1.  634/m.37

ÖZET : Birçok parsel üzerine kurulu sitedeki yapıların malikleri arasında yönetim planı düzenlenmiş ise, uyuşmazlığın genel hükümlere göre çözümlenmesi gerekir. Bitişik parsellerin kat malikleri arasında, müşterek tesislerle ilgili olarak yapılan sözleşme, genel hükümlere göre geçerli ise de, bu sözleşmeyi imzalamayan kat malikini bağlamaz.

 

Davacılardan sözde sitenin başkanı M. Mustafa Koldamca, 2014/17667 soruşturma nolu suç duyurusu için sanık olarak verdiği 2 sayfalık ifadede. “ Yolların kamuya terk olduğunu, aydınlatma hizmetinin Bedaşca verildiğini, Güvenlik hizmetinin  kollukca sağlandığını, Çöp toplama işinin Belediyece yapıldığını ikrar etmekte”  SADECE BU SAVCILIK İFADESİ, DAVANIN REDDİ İÇİN

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ALKENT 2000 DE

KAT MÜLKİYETİ, SİTE YÖNETİMİ OLMAZ DİYOR..

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 2013-18-362 E. 2013-1538 K. 06.11.2013 tarihli oy birliğiyle aldığı kararında birden çok parsel üzerinde kurulu yerde, Kat Mülkiyeti Kanunu olmaz diyor. KMK olmayan yerde, site, yönetim planı, işletme projesi, aidat, ortak gider, olmaz..

 Genel Kurul kararında başkan vekili Mahmut Bilgen, ile 47 Yargıtay daire başkanı ve üyelerinin imzası var.

HGK İstanbul Anadolu 18. Asliye Hukuk Mahkemesinin 24.01.2013 de verdiği 2012-417 E. 2013-19 K. Sayılı genel kurul iptali davasında, ben görevli değilim, Sulh Hukuk Mahkemesi görevli dedi. Davayı görev yönünden reddetti.

Davacılar temyiz etti. Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 24.09.2012 gün 2012-8627 E. 2012-9863 K. İlamıyla, birden çok parsel üzerine kurulu Soyak Göztepe Sitesinde , toplu yapıya geçilmediği için, davaya genel hükümlere göre Asliye Hukuk Mahkemesinin bakması gerekli olduğuna hükmetti.   

 Mahalli mahkeme direndi. Direnme Hukuk Genel Kuruluna geldi. Ve bu karar çıktı. Direnme bozuldu.

 Resim’de, Gazeteci Dursun BORAN , ve Sulh Hukuk Mahkemesinde açılan uyduruk davanın 10 sayfalık dilekçesi görülüyor.

 

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

BURÇLAR

(21 Mart - 20 Nisan)

Koç Burcunun 16.07.2019 Günlük Yorumu

(21 Nisan - 21 Mayıs)

Boğa Burcunun 16.07.2019 Günlük Yorumu

(22 Mayıs - 22 Haziran)

İkizler Burcunun 16.07.2019 Günlük Yorumu

(23 Haziran - 22 Temmuz)

Yengeç Burcunun 16.07.2019 Günlük Yorumu

(23 Temmuz - 22 Ağustos)

Aslan Burcunun 16.07.2019 Günlük Yorumu

(23 Ağustos - 22 Eylül)

Başak Burcunun 16.07.2019 Günlük Yorumu

(23 Eylül - 22 Ekim)

Terazi Burcunun 16.07.2019 Günlük Yorumu

(23 Ekim - 21 Kasım)

Akrep Burcunun 16.07.2019 Günlük Yorumu

(22 Kasım - 21 Aralık)

Yay Burcunun 16.07.2019 Günlük Yorumu

(22 Aralık - 21 Ocak)

Oğlak Burcunun 16.07.2019 Günlük Yorumu

(22 Ocak - 19 Şubat)

Kova Burcunun 16.07.2019 Günlük Yorumu

(20 Şubat - 20 Mart)

Balık Burcunun 16.07.2019 Günlük Yorumu

NAMAZ VAKİTLERİ
turkhaber alt
yukarı çık