İstanbul 36. Hukuk Dairesinin Feshi İstendi

Anayasa’nın 5, 10, 17,41 vd. maddelerine ters karar veren, İstinaf Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi Başkanı Mehmet Bölük , Üyeler, Nesrin Buldağ, Özgül Becerikli. Adalet Bakanlığı ve Hakimler Savcılar Kuruluna şikayet edildi. Dairenin başkan ve üyelerinin görevden alınması istendi.

İstanbul 36. Hukuk Dairesinin Feshi İstendi
  • 20 Ocak 2018, Cumartesi 16:41

Başkan Mehmet Bölük ve 2 üye “Kat Malikleri Kurulu Kararı  iptali “ davasında skandal, vicdanları sızlayan, kamu düzenini bozan bir karar verdiler. 2017/ 1144 E. 2017 1694 K. sayılı dosyada, başkan Bölük ve üyelerin fikir sahibi olmadan hüküm sahibi olduğu görüldü.

Star TV E. Protokol Müdürü Gazeteci Dursun BORAN. 07.02.2016 da İstanbul B.Çekmece Alkent 2000 Mahallesi, sözde çamlıca sitesinin yaptığı genel kurulun ve alınan kararların iptali için, B.Çekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesine 2016/251 E. 2017/110 K. dava açtı.

5 bin TL ( bin 500 dolar ) verip açılan davaya, 32 tane 13X18 belge ve fotoğraf sundu. 295 kişinin çağrıldığı Genel Kurulda yaklaşık 50 kişiyle ( çoğu vekaleten verilen oy. Vekelat alanda sözde yönetim de ki kişiler ) kabul edilen işletme projesinin Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK) 43 e, Anayasa’nın 5, 10, 17, 41 maddelerine  aykırı olduğunu iptalini talep etti.

Mahkeme hakimi Ahmet Ateş, davayı davayı hukuka ters şekilde reddetti. Boran 03.04.2017 de temyiz etti. İstinaf Mahkemesi 36 Hukuk Dairesi Başkanı Mehmet Bölük üyeler, Nesrin Buldağ, Özgül Becerikli. 19.12.2017 de temyizi reddetti ! “ İşletme Projesinin İptali mahkemeden istenemez “ dedi.

Davayı HMK 353/1-b-1 maddesince esastan reddetti. Davayı Anayasa Mahkemesine götürecek olan Dursun Boran. Başkan ve hakimleri görevden alınması için , Adalet Bakanlığına şikayet etti.

Mahkemeler TBMM de çıkan kanunları iptal ediyor !

Cumhurbaşkanı, Başbakanın tayinlerini, genelgelerini iptal ediyor ! Ama 3-5 bilgisiz adamın aldığı uyduruk genel kurulu ve kararlarını iptal edemiyor (!) Kararınızda alın gidin !

4. HUKUK DAİRESİ DAĞITILDI.

BAŞKAN RAMAZAN ALTUNBEY DENİZLİYE SÜRÜLDÜ !

Yargıtay’ın iş yükünü azaltsın diye kurulan İstinaf Mahkemelerinde bazen skandal , hukuka, Anayasaya, ahlaka ters kararlar çıkıyor. Bir kaç ay öncede, yanlış karar verdikleri için şikayet edilen 4. Hukuk Dairesi Başkanı Ramazan Altunbey ve 2 üye görevden alınıp başka mahkemelere gönderildi.

İŞTE O TEMYİZ DİLEKÇESİ :

 

BÜYÜKÇEKMECE SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

 

DAVACI : Dursun BORAN. (TC ) Alkent 2000 mah. Çamlıca Bulvarı , Dilfeza Sokak No. Büyükçekmece -İstanbul.Tel: 0212 889 .dursunboran.com dursunboran@hotmail.com

 

DAVALI : Alkent 2000 Çamlıca Sitesi Yönetimi. Alkent 2000 Mahallesi Çamlıca Bulvarı. Büyükçekmece- İstanbul.

 

KONU: Alkent 2000 Çamlıca sitesi 12.02.2016 tarihli olağan genel Kurulda kabul edilen 2017 yılı işletme projesine itirazlarımız ve işletme projesi ile birlikte tüm alınan kararların, genel kurulun iptali.

 

AÇIKLAMALAR

Alkent 2000 sözde Çamlıca Sitesi Yönetimini, hesaplarını bu genel kurulda ibra etmedim. Tutanağa imza atarak muhalefet şerhini verdim. İtirazlarım aşağıdaki şekilde.

1.SAYIN MAHKEMECE DÜRÜSTLÜK KURALINA MUTLAKA DİKKAT EDİLMELİ VE NET UYUŞMAZLIKTAKİ ÖZEL DURUM GÖZ ARDI EDİLMEMELİDİR.

Sayın Mahkemece de bilindiği üzere herkes haklarını kullanırken dürüst davranma zorunluluğu bulunmaktadır. Tüm modern hukuklarda mutlaka bulunan bu hukuk kuralın dayanağı Mahkemece de bilindiği üzere Roma İmparatoru Iustinianus Roma Hukuku'nu sağlam temellere oturtmak ve ileriki nesillerin de bu hukuktan yararlanmasını sağlamak için “corpus iuris civilis”i hazırlatmış ve ilk hukuk okulunu “İstanbul” şehrinde kurmuştur.

 

Gene bu şehirde Roma İmparatorluğunun tahtını alan Osmanlı İmparatorluğunun en büyük hakanı “Kanuni” ünvanını taşımaktadır. Sayın Mahkemenize ismini veren şehrin kadim hukuku uygulayıcısına bıraktığı çok önemli iki mirası davalı tarafın davranışları nedeni ile hatırlatma zarureti hasıl olmuştur.

 

a) fraus latet in genelibus

Kadim hukukçular uygulayıcı gelecek nesilleri bu gün “genellemeler hataya gebedir” şeklinde tercüme edilebilecek öz değişi ile uyarmaktadır. Çünkü onlar gerçeklerin er geç ortaya çıkmak gibi bir huyu olduğunun farkında idiler. Sayın Mahkemenin iş yükünün farkındayız ancak bu durum adaletin tecellisi için bir bahane olmamalıdır.

Çünkü ;

b) venıre contra factum proprıum

Kadim hukukçuların yanına intikal etmiş Prof.Dr.Şener Akyol tarafından hazırlanmış olan “Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı” isimli eserin konuya ilişkin yaprağı ekde. Bu kural ilgili eserde ayrıntısı ile belirtilmekle özetle

“…..karşı tarafta güven uyandırdıktan sonra, davranışını değiştirmek veya yeni ve fakat öncekinden tamamen farklı bir davranışta bulunarak, karşı tarafı hukuken elverişsiz duruma sokmayı hukuk düzeni kabul etmez.

Çünkü karşı tarafın güvenini boşa çıkarmak, sonraki davranışı ile önceki davranışlarını ve sonuçlarını tamamen ortadan kaldırmak hakkın kötüye kullanılmasıdır.

Herkes dava açmakta, davasını şu veya bu temele dayandırmakta; davalı ise savunmasında şu veya bu aracı kullanmakta serbesttir. Ancak, karşı tarafta, önceki bir takım davranışları ile güven uyandırdıktan sonra, bu güveni sarsacak, boşa çıkaracak şekilde davranmasına hukuk müsaade etmez” Şeklinde belirtmiştir.

2. BÜYÜKÇEKMECE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN KESİNLEŞEN İLAMI UYARINCA ALKENT 200O MAHALLEDİR SİTE GİBİ AİDAT TOPLANMASI VE GERESİZ/ÖLÇÜSÜZ HARCAMA YAPILMASI İÇİN AİDAT ADI ALTINDA PARA İSTENMESİ HUKUKA AYKIRIDIR.

Büyükçemece 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 2010/1749E 2011/711 K sayılı ilamı ekde de sunulmaktadır. Bu karar uyarınca söz konusu alan mahalledir. Ancak davalı taraf mahalle olan bir alan için site diyerek aidat toplamakta .

Buna ek olarak 2017 Yılı İşletme Projesi, KAT MALİKLERİ ARASINDA EŞİTLİKSİZLİK YARATMAKTA. Lüzumsuz, usulsüz, LÜKS masraflar içermekte. Çamlıca sitesi Genel giderlerine ilişkin masraf kalemlerine itiraz ediyorum. KMK 43 maddesine aykırı yüzlerce iş, harcama için yetki isteyen yönetimin tüm kararlarının iptalini talep ediyorum.

Ayrıca Yönetim Planı, İşletme Projesi, Yönetimin iptaline dair B.Çekmece 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açtığım 2014/232 E. dava Yargıtay 18. Hukuk Dairesinde 2014/16717 E ile devam ediyor. Bu davam lehime sonuçlandığı takdirde, tüm iş ve işlemler iptal edilmiş. Alınmış kararlar yok hükmünde olacaktır.

Belediye haftanın 3 günü çöp topluyor. ( EK 1 Belediye Yazısı) Talep olsa ortak alanların bakımınıda park bahçeler müdürlüğü ekibi yapacak. Mahallenin, kamuya terk sokak peyzajı yönetimce yapılamaz. Buna dair harcamanın genel giderlerin Masraf kaleminden çıkarılması,

· Sağlık hizmeti devlet tarafından 112 servisince 24 saat bedava verilirken bu hususda masraf çıkarılması, lüx giderdir. Bunun masraf kaleminden çıkarılması. Senelerdir hiç sağlık hizmeti almadım. Almıyorum.

  • Restaurant giderinin masraf kaleminden çıkarılması. Zira kiraya verilen lokantanın doğalgaz vb pek çok lüx gideri. Tabak, çatal, kaşık alınması vs. ısıtma gideri ortak gider sayılamakta Bu lüx giderinde masraf kaleminden çıkarılması.

. Güvenlik haberleşme, Demirbaş alım giderleri, Sosyal tesis sağlık giderleri, Sosyal tesis işletme gideri, Ortak alan, ortak alan temizlik gideri, Peyzaj bakım koruma gideri, Demirbaş taşıt ve yatırım giderleri, İlan Reklam gideri, Taşıma, Yemek gideri, personel misafir çay kahve gideri, ilaçlama gideri ( villa bahçelerine haşerelere karşı ilaçlamayı her ev sahibi kendisi yapabilir) TV abonelik gideri, içme suyu gideri, Sauna giderleri

· Özel teknik servis tutulması , bu kişilere her ay/ sene binlerce lira ödenmesi, lüx giderdir. İhtiyacı olan her yerden 24 saat her ihtiyaç için tamirci çağırır.

· Mahalle de kamu yolları üzerine bariyer, kameralar, güvenlik elemanı, mobolar konması , mobaların üzerine çamlıca sitesi yazan gölgelik yapılması harcamalarının masraf kaleminden çıkarılması, Mahalle olan yerin asayişini polis 24 saat yapıyor/ yapmak zorunda. ( Ek2 B.Çek Emniyet Müd. Güvenliği sağlıyoruz yazısı. 12 Agt 2015 tarihli mail)

Bu hizmet Anaysanın 5. Maddesi ile devletin görev alanı içindedir. İsteyen Kaymakamlıktan izin alıp, cebinden parasını ödeyerek evinin önünde özel bekci/ güvenlik elemanı bulundurabilir. Ayda 2 bin TL aidat veren, nasıl evinde bahçıvan, hizmetli tuyuyorsa, özel güvenlikde bulundurur. Güvenlik şirketine harcanan senelik 2 milyon TL lüx gereksizdir.

Özel güvenliğe rağmen 26 Ocak 2014 ve 3 Aralık 2014 de 2 defa soyuldu. Hırsızlar Taşıma ruhsatlı silahımı, laptopumu, 15 bin dolar nakit paramı, çok sayıda ziynet eşyasını, cep telefonumu, çaldılar. Görüldüğü gibi özel güvenlik işe yaramıyor. Bu giderinde masraf kaleminden çıkarılması,

 

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/109091/Hirsizlar_bu_mahalleye_dadandi__8_ayda_11_villa.html

 

· Cadde – bulvar sokak aydınlatması kamu hizmetidir. Bedaşca yapılıyor/ yapılması gerekir. Masraf kaleminden çıkarılması , ( Bedaş’a yazı yazılarak cadde-sokakların aydınlatılıp aydınlatılmadığının sorulması)

. Resepsiyon memuru, site müdürü gibi gereksiz kadrolar için ödenen maaş, vergi, sigorta primlerinin masraf kaleminden çıkarılması, Site Müdürüne ayda 6 bin TL maaş veriliyor. Bu parayı verenler, kendi işlerinde insanları 2-3 bin TL ye çalıştırıyorlar.

  • Sosyal Tesis gayet güzel, ihtiyaca cevap veriyorken, 800 bin TL harcanıp Lüx harcama yapılması KMK 43 Maddeye aykırı Senelerdir hiç kullanmadığım, ihtiyaç duymadığım, başka bir adada olan sosyal tesisden faydalanan 15-20 kişi. Milyon TL lik giderine ortak edilemek istenen 295 kişi. Soayal Tesis giderine dair masrafın iptali,

. 2016 yılı için hazırlanan işletme projesi gereksiz, lüx kalemlerden oluştuğundan iptaline,

  • Gündem deki tüm Maddelerin iptaline,

. Çok az insanın kullandığı sosyal tesisler zararına işletiliyor. Hiçbir işletme zararına çalışmaz! Devlet dahi zarar eden bankalarını, kurumlarını satıyor. (2010 da sosyal tesislerin açık artırma ile, alınacak kararla satılmasına dair müracaatıma cevap verilmedi) Bakımı, doğalgaz, elektrik, Dijitürk, kapalı, açık havuz bakımı, kadın, erkek sauna giderleri, bu ekonomik krizde milyonlarca lira gidere sebep olmakta. Ben ve ailemin hiç kullanmadığı sosyal tesis giderlerinin iptaline, (Zira pek çok evde havuz, sauna, spor odası var.) karar verilmesini talep ediyorum.

 

Site Personel Gideri 2.899,18,TL. İşletme Giderleri 1.626,43 TL.Ortak Alan Peyzaj Giderleri 1.394,72 TL, Ortak yer ve şeyler Gideri 2.056,45 TL ( Ne demekse) Ortak Alan Temizlik Gideri 2.054,82TL. Demirbaş yatırım Gideri 44,79 TL ( Açıklama yok ) Koruma Gideri 9.611,58 TL ( 2014 yılında 2 defa villam soyuldu. Hala Koruma gideri isteniyor) Sosyal Tesis Gideri 5.051,22 TL. ( 10 senedir hiç uğramadığım, hizmet almadığım yer) Yıllık Toplam 24.739,18 TL. Aylık 2.061,60 TL lik benden istenen tüm giderlerin iptaline ve bu harcamalardan muaf tutulmama karar verilmesini talep ediyorum.

 

DENETİM RAPORU, TAM TASTİK RAPORU DEĞİL. ÖZEL BASİT DENETİM RAPORU.

Davalının Genel Kurul öncesi bana ve 295 kişiye gönderdiği dosyadaki “ Yeminli Mali Müşavirlik Denetim Raporu “ bin 500 TL maaşlı Yeminli Mali Müşavir ( Arma Akademi Denetim ve Y.M.M. Ltd. şti) ’nin hazırladığı, özel denetim raporu ve açıklayıcı olmayan, kanunsuz harcamalar hakkında bilgi gizlenen rapor. Usul yerine getirilsin diye, hazırlatılmış rapor. Raporda kaçak yapılan, 50 bin TL. harcandığı iddia edilen Lokanta yanındaki sigara odası masrafı yok. Yaza merhaba partisi gideri yok! Ödenen cezalar yok .

295 KİŞİNİN ÇAĞRILDIĞI GENEL KURULA 20 KİŞİ KATILDI. KİMSENİN İTİBAR ETTİĞİ, YAPILANLARA İNANDIĞI YOK.

 

Sözde genel kurula 295 kişi çağrıldı. Toplam katılan sayısı 43 kişi. Bu video ve ses kayıtlarında var. Bunun 20 si mevcut asil/yedek yönetim, denetim kurulu üyeleri, kalan 20 kişi de kerhen katılmış kişi. Yani itibarları, inandırıcılıkları kalmamış ortada amatör, iş bilmez bir sözde yönetim var. Sadece bu çok az sayıda iştirak, her şeyi anlatıyor !

 

 

Genel kurula katılan 40 kişi neye evet diyip, ibra ettiklerini bilmiyor ki, bu kaçak, kanunsuz işi onaylıyorlar. Benim dışımda 6- 7 kişi daha harcamaları,2017 işletme projesini ibra etmedi. Toplantı tutanağı tarafıma verilmediği için, net sayı veremiyorum. Yine ekte sunduğum 20.06.2006 tarih 215 sayılı B.Çekmece Encümen Kararı ile, 2 Pafta 226 Ada 1 parselde ki sosyal tesislere kaçak yapılan inşaat yüzünden 4000,- TL para cezası verildiği, bu gibi cezalarında ortak gider gösterildiği açık. Hesaplar üzerinde inceleme yapma yetkisi verildiğinde, pek çok kanunsuz iş/işlemi mahkemeye sunacağım.

 

KAÇAK, KANUNSUZ, GEREKSİZ HARCAMALARI, YOLSUZLUKLARI GİZLEMEK İÇİN KAMERA ÇEKİMİ, SES KAYDINA YASAK KOYDULAR (!)

Genel Kurul İhbarnamesi 3. Maddesinde görüldüğü gibi, yolsuzlukları ortaya çıkmasın diye, genel kurulda kamera çekimi, ses kaydının yasak olduğu yazıyor. Nasıl pis işlere bulaşmışlar, ne kadar hukuka, ahlaka ters işler yapmış, milleti zarara uğratmışlar ki, kamera çekimi yapanlar hakkında suç duyurusu yapılacağı, tazminat davası açılacağı ile ben diğer sakinler tehdit ediliyor.

 

Yani, kendi ahlaksız harcamalarını, kendi sözde çoğunluklarıyla ( 20 kişi ile ) apar topar ibra için, yapıldığı açık bir sözde genel kurul.

 

Madem, iyi işler yapmışlar, bıraksınlar insanlar konuşulanları çeksin, sosyal medyada paylaşsın, katılamayanlar, diğer insanlar öğrensinler.

Bu engelleme dahi, ne kadar yolsuzluk, ahlaksızlık yapıldığını gösteriyor. Panikteler, Korkuyorlar ! Korkacaklar ! İnsanlar uyandılar.

 

Toplantı 4 madde gereği, müzakere için bana söz hakkı verilmesi, gerekiordu. Zorla verilen konuşma hakkı sonrasında , sözde site başkanı Burak Dalgıç, “ bu adamı dinlemek istemiyorum. Yalan söylüyor “ diyerek provakasyon yaptı. Konuşmamı engelledi. Diğer kişilerde , şov yapma diyerek, üzerime saldırdılar. Konuşturmadılar. Bir başkası elimden mikrofonu aldı.

Sözde divan başkanı Metin Korkmaz, 11. Madde dede kanunsuzluk usule aykırılık yaptı. Dilek ve temennilerde ben dahil kimseye konuşma hakkı vermeden, apar topar, korku, panikle genel kurul bitmiştir dedi.

Tartışılmayan, bilgi, belge paylaşılmayan, sorulara cevap verilmeyen biri genel kurul olur mu?

 

 

Çok masraflı ve lüks olanlar: KMK Madde 43 – “ Yapılması arzu edilen yenilik ve ilaveler çok masraflı ise veya yapının özel durumuna göre lüks bir nitelik taşıyorsa veya anagayrimenkulün bütün kat malikleri tarafından kullanılması mutlaka gerekli olan yerlerinde veya geçitlerinde bulunmuyorsa, bunlardan faydalanmak istemiyen kat maliki, gidere katılmak zorunda değildir; bu gibi yenilik ve ilavelerin giderini, onların yapılmasına karar vermiş olan kat malikleri öderler. Bununla beraber, başlangıçta giderlere katılmıyan kat maliki veya onun külli veya cüzi halefleri yenilik ve ilavelerin yapılması ve korunması giderlerine sonradan, kendi arsa payları oranında katılırlarsa, yapılan lüks yenilik veya ilaveden faydalanma hakkını kazanırlar. “ Bu maddeye göre yapılan harcamaların yüzde 99’ı KMK 43 aykırı. Benim ortak olmamı gerektirmeyen kalemlerdir.

Davalı tarafın, yaptığı, yapacağı çok sayıda hileli, kanunsuz, gereksiz işler, sakinlerden gizlenmekte. Taleplerime rağmen tarafıma bilgi verilmemekte.

YAZA MERHABA PARTİSİ 12.06.2015 saat 19.00 da yapılan bu havuzbaşında ki içkili eğlenceye harcanan binlerce lira, ORTAK VE ZARURİ GİDER MİDİR? 295 kişinin çağrıldığı, gecede sahneye çıkan Bahar adlı şarkıcı ve saz ekibine 30 bin TL civarında para ödendiği söylenmekte. Yazılı/sözlü talebime rağmen bu geceye kaç bin TL harcandığı açıklanmadı. (Ek 6İçkili gece resmi) Bunu ortak gider saymak en küçük tabirle Ahlaksızlık, Dolandırıcılıktır !

 

KAMU YOLUNA BARİYER, KEMERA PARALARINI HANGİ HAKİM, TETKİK HAKİMİ, YARGITAY ÜYESİ, ANAYASA MAHKEMESİ ÜYESİ ORTAK GİDER SAYAR ?

 

Davalı, kamuya ait Mahallenin Çamlıca girişinde, yaya kaldırımına ve trafiğe açık yol üzerine kaçak bekci kulubeleri yaptı. Buna dair Büyükşehir den yıkım kararı çıktı. Bu kaçak kulubelere hacanan yaklaşık 150 bin TL ortak gider midir? Ek 7

Davalı 28 Ağustos 2008 de de Bakırköy 40. Noterden bana gönderdiği 12193 sayılı İhtarnamede “ çöp, sağlık- ambulans hizmeti vermeyeceğini ” Söylüyor. Buna rağmen benden, işletme projesinde bu giderlere ortak olmamı istiyor. ÇöpümüEk 1. sunduğum B.Çekmece Belediyesinin 05.02.2010 tarih 246550 sayılı Başkan Yr. Reşit Oral imzalı yazıda, Mahallenin ve benim haftanın 3 günü çöpleri topladıklarını söylüyor. Ortak alan ve temizlik, ambulans giderininde iptali gerekir.

  1. HAKKINDA BİLGİ. Alkent 2000 sitesi 1987 de 7 Tepe ve Çamlıca diye 2 kısımdan oluşan bir yerleşim yeri iken B.Çekmece Belediye Meclisinin 24.10.2000 gün ve 9 sayılı kararıyla MA H A L L E yapıldı. (Ek 8 ) 3 Haziran 2001 Pazar yapılan seçimle bu işlem tamamlandı. Mahalle muhtarı seçildi.

Böylece site yönetimi, yönetim planı, işletme projesi tüm yönleriyle hükümsüz kaldı.

 

Bağımsız parsel üzerine kurulu 2 katlı villaların elektrik, su, doğalgaz saatleri bağımsız, bahcıvanları ayrı. Çöpleri Belediyenin toplamasına, asayişi Polisin sağlamasına, kamuya terk sokakları Bedaş ın ücretsiz aydınlatmasına ( aydınlatmak zorunda olmasına rağmen ) ben ve diğer 295 kişiden site yönetimi olarak, her ay aidat adı altında 2000 TL senede 24 bin TL aidat adı altında zorla para topluyorlar. Senede toplanan para 5-6 milyon TL civarında. Dava konusu yer, siteyken, MAHALLE OLMUŞ yer. Tekrar site gibi gösterilip, yönetilmesi ahlak ve kanun dışıdır.

 

Davalı, daha önce siteyken Mahalle olduklarını gizliyor. Mahalle olduktan sonra kurulmuş site havası veriyor. Bu Türk Medeni Kanunu Md 2 Dürüst Davranma maddesine aykırı.

 

Borçlar Kanunu MADDE 49- Sorumluluk - Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür.

Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile, ahlaka aykırı bir fiille başkasına kasten zarar veren de, bu zararı gidermekle yükümlüdür. der. Davalının kusuru yüzünden oluşan, şahsi, keyfi harcamalara ortak olmam gerekmediği gibi, BK 49’a göre, önceki verdikleri zararlarıda ödemeleri gerekir.

 

DAVALI VE SÖZDE YÖNETİM KURULU ESKİ/ HALEN GÖREVDE OLAN BAŞKANI VE ÜYELERİ SAVCILIK İFADESİNDE, KAM KURUMLARININ TÜM HİZMETLERİ VERDİĞİNİ İTİRAF EDİYORLAR.

Davalı ve yönetiminde daha önce / halen başkan, üye, denetci olarak görev alanlardan,

Mehmet Mustafa Koldamca TC: 401891100542, Mehmet Emin Dana TC: 22022162962, İbrahim Nalbant TC: 21359029214, Arzu Ünlü TC: 11740135518, Sıddıka Şenel TC: 52102450740, Şükrü Gürsoy TC :33202757458

Şüpheli olarak ifade verdikleri B.Çekmece savcılığı 2014/ 17667 soruşturma nolu dosyada ki ifadelerinde, ( Ek 8) yolların kamuya terk olduğunu, dava konusu yerde sokakların Bedaşca ücretsiz aydınlatıldığını ( Kanunen de sokak aydınlatmaları kamuca parsız yapılmak zorunda) Güvenlik hizmetinin Kollukca sağlandığını, Temizlik hizmetinin belediyece karşılandığını zapta geçirmişler. İtiraf ediyorlar !

Peki, benden neyin parasını talep ediyorlar? Bir ortak gider kalemlerini oluşturan tüm hizmetleri kamu kurumları veriyor. Demek ki hukuka aykırı, keyfi bir işletme projesi giderine ortak olmaya zorlanıyorum !

Davalı lehine pek çok davada yanlı raporlar veren Bilirkişiler adaleti yanılttıklarından, yargılama sırasında bilirkişiye dosyanın verilmesinde hukuki ve ekonomik yarar yoktur. Aşağıda ki linkte 7 biirkişi hakkında suç duyurusu yaptığım yazmakta.

http://www.yurtgazetesi.com.tr/yasam/7-bilirkisiye-suc-duyurusu-h93998.html

Genel Kurul Kapanış kısmında, cevap hakkımı kullanmak için söz aldım. Ancak yönetim kurulu üyelerinden Numan Altun, Metin Korkmaz, Burak Dalgıç, sözlü saldırı yapıp konuşturmadılar. Divan başkanı usule aykırı şekilde, konuşmamı yapamadan toplantıyı kapattı. Mikrofonu kestirdi. Buna dair savcılığa suç duyurusu yaptım. Bu yönüylede genel kurulun iptali gerekir.

Toplantı Gündeminin 3. Maddesinde kamera çekimi yasak yazarken. Yetkisiz bir sözde site çalışanı toplantıyı baştan sonra kameraya kaydetti. Buna salondaki Polisler şahit. Bana yapılan sözlü saldırıları, hakkımdaki yalan konuşmaları cevap vermek için kaydetmem. Güvenlik Müdürü A.Kadir Başyiğit ve site Müdürü Ahmet Sıtkı Yılmaz tarafından engellendi.

Gündemin 12. Maddesinde, beni hedef göstererek, yalan beyanlar ile KMK 25. Maddesi gerekçe gösterilip mahkemeye dava açıp, evimi satın almak için katılanlardan yetki isteyip oylama yaptılar. Buda Anayasanın başta 10, 17, 35 maddesi olmak üzere pek çok maddesine ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Mülkiyet Hakkına aykırıdır. İnsanların Hayat Haklarına , Konutlarına Dokunulamaz. Bu yönüylede genel kurul ve işletme projesinin Derhal iptalini talep ediyoruz.

HUKUKİ SEBEPLER : TMK, Kat Mülkiyeti, KMK , TBK, HMK. nu tüm yasal mevzuat.

 

DELİLLER :

a) Belediyenin çöp topladığına dair belge.

b) Bedaş’ın sokakları ücretsiz aydınlattığına dair belge.

c) Cadde ve sokakların temizliği ile çöp toplanması hizmetleri ve su dağıtımı hizmetleri yönetimin işi değildir.

d) Bilirkişi vs. tüm deliller. Başkaca delil ve mukabil sunma hakkımızı saklı tutuyoruz.

 

ŞAHİTLER : İhtiyaç hainde gösterilecektir.

 

SONUÇ :

Yukarıda belirttiğim nedenlerle Alkent 2000 Mahallesi Çamlıca Sitesi 12.02.2017 saat 11.00 deki genel Kurulda kabul edilen 2017 yılı işletme projesine ve alınan genel kurul kararlarına itirazlarımızın kabulüne ve işletme projesinin ve genel kurulun iptaline,

Yönetim hesaplarının ibra edilmemesi nedeni ile faydalı ve zorunlu olmayan LÜKS giderler yönü ile ibra hususunun bilirkişi raporu ile açıklığa kavuşturulması ve 2016 yılı lüks ve/veya gereksiz giderlerin itirazımız doğrultusunda hesap edilerek yönetim hakkındaki ibranın kaldırılmasına karar verilmesini, dava konusu döneme ait tüm karar defterleri, faturalar, harcamalar üzerinde incele yapma, fotokopi alma yetkisi verilmesini;

Yargılama masrafları ile vekalet ücretinin davalı tarafça ödenmesine karar verilmesini, talep ederim. 10.03.2017

 

EK: 2017 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dosyası. Toplantı Tutanağı, Delil Listesi

 

Gazeteci. Dursun BORAN

DAVACI

 

İstinaf, 'Arapça' kökenli bir sözcük. “Yeniden başlamak, sözün başlangıcı ve söz başı” anlamlarına geliyor. Yeni bir kanun yolu olarak ise istinaf, yerel mahkemenin verdiği hükmü, bir üst mahkemeye başvurup “feshini” isteme anlamı taşıyor.

HABERE AİT RESİMLER

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

BURÇLAR

(21 Mart - 20 Nisan)

Koç Burcunun 22.01.2019 Günlük Yorumu

(21 Nisan - 21 Mayıs)

Boğa Burcunun 22.01.2019 Günlük Yorumu

(22 Mayıs - 22 Haziran)

İkizler Burcunun 22.01.2019 Günlük Yorumu

(23 Haziran - 22 Temmuz)

Yengeç Burcunun 22.01.2019 Günlük Yorumu

(23 Temmuz - 22 Ağustos)

Aslan Burcunun 22.01.2019 Günlük Yorumu

(23 Ağustos - 22 Eylül)

Başak Burcunun 22.01.2019 Günlük Yorumu

(23 Eylül - 22 Ekim)

Terazi Burcunun 22.01.2019 Günlük Yorumu

(23 Ekim - 21 Kasım)

Akrep Burcunun 22.01.2019 Günlük Yorumu

(22 Kasım - 21 Aralık)

Yay Burcunun 22.01.2019 Günlük Yorumu

(22 Aralık - 21 Ocak)

Oğlak Burcunun 22.01.2019 Günlük Yorumu

(22 Ocak - 19 Şubat)

Kova Burcunun 22.01.2019 Günlük Yorumu

(20 Şubat - 20 Mart)

Balık Burcunun 22.01.2019 Günlük Yorumu

NAMAZ VAKİTLERİ
turkmedya
yukarı çık