Mahkemeyi de Yargıtay' ıda Kandırmışlar !

İstanbul Büyükçekmece 2. Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi Mehmet Demirel'in, verdiği hukuka , Borçlar Kanununa, Anayasaya aykırı kararında, Yargıtay 18. Hukuk Dairesinin başkan ve üyelerinin kandırıldığı ortaya çıktı. Star TV E. Prototokol Müdürü Dursun Boran'ın İade-i Mahkeme ( Yargılanmanın Yenilenmesi ) dilekçesinde bakın hukuki hatalar nasıl olmuş ?

Mahkemeyi de Yargıtay' ıda Kandırmışlar !
  • 20 Ocak 2018, Cumartesi 14:09

İstanbul B.Çekmece Alkent 2000 Mahallesinde, sözde çamlıca sitesi, hukuka ve ahlaka ters şekilde, ayda 3.250 TL ( bin dolar ) Senede 40 bin TL ( 12 bin dolar ) haraç gibi aidatı ödemeyi reddetti. 

Sözde yönetim (!) Boran'ı icraya verdi. İcra Hukuk Mahkemesi itirazın İptali davasını davayı reddetti. Dursun Boran haklı çktı. Hakim Aynur Tekin Gül, Boran ile ilgili 4 itirazın iptali davasınıda konsu aynı olduğundan reddetti.

Boran 5 davayı da kazandı ! Bu defa kaybettikleri dava için, 2. Asliye Hukuk da itirazın iptali açtılar ! Bu davaya bakan hakim Mehmet Demirel, yok hükmünde ki yönetim planını, sözleşme hükmünde görüp Boran'ın icra mahkemesinde kazandığı davayı, kaybettirdi !

Oysa, 24.10.2000 tarih 9 sayılı B..Çekmece Belediye Meclisi Kararıyla siteyken, aynı adla mahalle oldu Alkent 2000. Yani tapuya kayıtlı olduğu söylenen yönetim planı kendiliğinden iptal olmuş oldu. Yok hükmünde oldu. 

Hakim Mehmet Demirel'de, dosyayı okumadan, yeterli bilgi, belge toplamadan. Keşif yapmadan. Bilirkişi Av. İsmail Turan, Mehmet Taşiyan 5 sayfalık uyduruk sözde rapor verdiler. Bu gerçekleri onlarda görmediler. Gördükten sonra, ek rapor vermediler.

Olmayan yönetim planını sözleşme hükmünde gösterdiler (!) Hakim Demirel de, oturduğu yerden davayı kabul etti. Boran'ın 85 bin TL ödemesine karar verdi (!) ( 26 bin dolar ) Boran kararı , sonradan FETÖ cu çıktığı için kapatılan Yargıtay 18. Hukk Dairesine temyiz etti. 

Yargıtay 18. HukukDairesi Başkanı Ali Selim, Üyeler: Mehmet Tanju Gülan, GüleserDülger,Yakup Ata, Arif Kellecioğlu dan oluşan heyetin 08.10.2012 de oybirliğiyle  2012/ 8959 E. 2012/10804 K. ile temyizi Hukuka aykırı şekilde reddetti. Gazeteci bu başkan ve üyeleri hakkında suç duyurusu yaptı. Adalet Bakanlığına şikayet etti.

GAZETECİNİN HUKUK SAVAŞI.

2003 den beri aidat vurgunu ile hukuk savaşı veren Boran. Çok sayıda ceza, hukuk ve tazminat davaları açtı. Boran.Temyiz reddinden sonra. Tashihi Karar Talep etti

Aynı dairenin Başkanı Ali Selim , Üyeler : Ali Em, Arif Kellecioğlu, Osman Yurdakul, ( FETÖ DEN TUTUKLU İHRAÇ OLDU ) Mustafa Kemal Özçelik ( FETÖ DEN TUTUKLU İHRAÇ OLDU ) den teşekkül heyetce 11.03.2013 de 2012/15196 E. 2013/3409K. Oybirliğiyle Tashihi Karar talebide Reddedildi. Bu kararı veren başkan ve diğer üyeleri Adalet Bakanlığı ve HSYK ya şikayet etti. 

Dava hala Yargıtay da devam ediyor. 7 senedir kanunsuz karara direnen Gazeteci Boran. Mahalleyi site gösterip, senede 12 milyon TL haraç gibi para toplayanların akıl hocasının, B.Çekmece nin CHP li belediye başkanı Hasan Akgün olduğunu söyledi. Fetöcu hakimlerin hesap verdiği gibi, Hasan Akgün ve suç işleyen herkesin er geç Silivriye tıkılacağını hesap vereceğini, çaldıklarını iade edeceklerini anlattı. 

2. asliye Hukuk Mahkemesi 2010/1759 E. 2012/354 K. İtirazın İptali davasında  24.04.2012 de karar verdi. Sözde yönetim 15.03.2012 de Tapuya yeni yönetim palnı yapıp şerh ettirdi ! ( Dava devam ederken, yeni y.planı yapmışlar) Bu plan 05.06.2012 de sözde genel kurulda çok az sayıda kişice kabul edildi. Karar Dursun Boran'a 21.06.2012 de tebliğ oldu. Boran'ın Temyizi 08.10.2012 de, Tashihi Karar talebi 11.03.2013 de  reddoldu. İşte Rezalet bundan sonra başlıyor !

İŞTE O YENİDEN YARGILAMA DİLEKÇESİ. 

 

BÜYÜKÇEKMECE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

 

DOSYA NO                 :  2010/1759 E. 2012/354 K.

 

YARGILAMANIN İADESİNİ İSTEYEN

DAVALI                       :   DURSUN BORAN (T.C. KN :  )

                                          Alkent 2000 Mah. Çamlıca Bul. Dilfeza Sk. No: ..

                                          Büyükçekmece- İstanbul.

                                          Tel:212.889... www.dursunboran.com

 

DAVALI                       :   ALKENT 2000 ÇAMLICA SİTES, YÖNETİMİ

                                          İCRA KOMİTESİ

                                          Alkent 2000 Mah. Çamlıca Bul. Büyükçekmece-

                                          İstanbul

 

VEKİLİ                        :   Av. Poyraz Uşkay. Ataköy 9. Kısım A-14 Blk. B

                                          Kapısı K 5 D 102 Bakırköy         / İstanbul

 

KONUSU                     :   Daha önce görülüp karara bağlanan itirazın iptali

davasında yeni delil ortaya çıkmış olması nedeniyle Yargılanmanın İadesi talebimdir.

 

DAVA NEDENLERİM :

 

                                          1- Mahkemenizde 2010 / 1759 E. 2012/354 K. dosyası ile görülüp karara bağlanan davada, Usul ve esasa bakımından pek çok hukuki hata yapılmış olduğunu bir kez daha yinelemekle birlikte aşağıda arz edecek olduğum delilin yeni ortaya çıkmış olması nedeniyle, iade-i muhakeme talebimin kabulüne ile  yeniden yargılama yapılarak davacının haksız davasının reddine karar verilmesini talep ediyorum.

 

                                          Davacı, arz edecek olduğum delili bildirmeyip, gizlemek suretiyle; Mahalli mahkemeyi, Yargıtay 18. Hukuk Dairesi başkan ve üyelerini yanıltmış,  gerçeğin ortaya çıkmasına ve adaletli bir karar çıkmamasına neden olmuştur.

 

                                          Yerel Mahkemenin verdiği kararın özünde  “ Tapuya kayıtlı yönetim planı sözleşme hükmündedir. Davalı giderlere ortak olmak zorundadır” görüşü mevcuttur.

Oysa; 

Davacı dava konusu yargılama devam ederken, 15.03.2012 de Mahkemenin kararına gerekçe yaptığı yönetim planını iptal etmiş ve yeni yönetim planı yapıp, Tapuya şerh ettirmiş olduğu halde,  Bu hileli işlemi mahkemeden ve benden gizlemiş. Dolayısıyla, mahkemeyi yanıltmış, yanlış karar verilmesine neden olmuştur. 

Büyükçekmece 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 24.04.2012  tarihli kararında, iptal edilmiş Yönetim planını esas alarak hükmünü kurmuş, yönetim planının iptal edildiğinden ve yeni yönetim planı yapılıp tapuya gönderildiğinden haberi olmamış dolayısı ile iptal edilen yönetim planına göre  karar verdiği için yanlış hüküm kurmuştur.

                                      2- Mahkemenin kararından 40 gün önce İptal edilen ve Mahkeme tarafından iptal edildiği bilinmeyen yönetim planına göre  karar verilmiş olması karşısında Dava konusuz kalmış olup, Mahkeme Yönetim planın iptal edildiğini ve yeni bir yönetim planı yapıldığını öğrenmiş olsaydı konusuz kalan davayı kuvvetle muhtemel der edecek olması nedeniyle, Yargılamanın iadesi şartları oluşmuştur. Bu nedenle,  yargılamanın iadesine karar verilmesi talebimizin kabulünü talep ediyorum.

                                      3- YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ BAŞKAN VE ÜYELERİ’DE YANILTILMIŞTIR.

                                      Davacı avukatı Ek 1 de  sunduğum, tarafıma 14.12.2015 de tebliğ edilen, Büyükçekmece 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2014/220 E. dosyasına (Başka bir davada) sunduğu karar düzeltme dilekçesinin 2. Sayfasında bu hileli davranışını İTİRAF ETMİŞTİR. Bu dilekçenin ekinde sunulan Büyükçekmece Tapu Sicil Müdürlüğünün 21.02.2014 tarih 1253 sayılı yazısında Yeni Yönetim Planının 15.03.2012 tarih 4880 yevmiye ile yönetim planı değişikliği yapılmış ve toplu yapı yönetimine geçildiği tespit edilmiştir denilmiştir.

 

                                      4- Büyükçekmece Asliye Hukuk Mahkemesi 24.04.2012 tarihinde hüküm kurmuş, gerekçeli karar tarafıma 21.06.2012 tarihinde tebliğ edilmiştir.

                                      Gerekçeli Karar geldiğinde, hükme dayanak yapılan yönetim planı iptal edilmiş, dava devam ederken 15.03.2012 de yeni yönetim planı Tapuya tescil edilmiştir.

HMUK 374. Yargılamanın İadesi Maddesi ve 375. Maddesi Ç, H bendi, 377. Maddenin C bendi şartlarının gerçekleşmiş olduğu,  hükme esaslı olarak tesir eden ve edecek olan, yeni ortaya çıkan ve yeni öğrendiğim bu önemli delil karşısında davanın yeniden görülmesi gerekmektedir.

 

                                      Tüm aşamalarda yanlış yanlışa zemin hazırlamış ve silsile olarak birbirini takip eden kararlar hatalı olmuştur.

                                      Daha sonraları görülen, 2011/221 E.   2010/1385 E.  2010/1409 E. Diğer aynı konuda ki 3 İtirazın İptali davalarında, 2010/1759 E. 2012/354 K. davadaki gerekçelerle yanlış hüküm kurulmuştur.

                                      5-  3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2010/1759 E. 2012/354 K. DOSYAYI EMSAL  ALIP  YANLIŞ KARAR VERMİŞTİR.

                                      3. Asliye 2010/ 1749 E. ve 2011/ 711 Karar ile mahkeme 3 sayfalık gerekçeli kararın 2. Sayfasında;  ” Davalı sitenin bulunduğu yerin STATÜ İTİBARİYLE MAHALLE OLDUĞU  -   zorunlu harcamalar dışında ücret talep edemeyeceği”  şeklinde karar vermiştir. ( Zorunla harcama da yok. Bütün evler bağımsız parsel üzerine kurulu, elektrik, su, doğalgaz saatleri, bahçıvanları bağımsız. Çöpleri belediye topluyor, güvenliği Polis sağlıyor. 112 ambulans 24 saat sağlık hizmeti veriyor. Sokakları Bedaş ücretsiz aydınlatıyor Çakmaklı sağlık Ocağı yüksek sesle çağırsan duyulacak mesafede )

                                               Görüldüğü gibi, bir yanlış karar ile 8 konusu aynı davanın da isabetsiz olarak sonuçlanmasına neden olmuştur.

                                      4. Asliye Hukuk Mahkemesi’ de yine 2010/1759 E. 2012/354 K davasını emsal alıp. 09.03.2015 de  2014/259 E. 2015/137 K. aynı konudaki davada aleyhime karar verdi. Hak ihlali yaptı. Davacı taraf bu şaibeli kararı, emsal gösterip, tüm ceza ve hukuk davalarında kötüye kullanmış, kullanmaya da devam etmektedir.

                                               DAVA KONUSU DÖNEME AİT HESAPLAR ÜZERİNDE İNCELEME YAPMA, FOTO KOPİ ÇEKME TALEBİM REDDEDİLDİ.  Böylece onlarca kanunsuz işe, suç olan gidere ortak edildim.

                                      YARGITAY ÜYELERİNİN İPTALİ GEREKİR DEDİĞİ YÖNETİM PLANI, ZATEN DAVA DEVAM EDERKEN, KARARDAN VE TEMYİZDEN ÖNCE, DAVACI TARAFCA İPTAL EDİLMİŞTİR.

                                      Yargıtay 18. Hukuk Dairesi’ndeki mürafalı duruşma sonrası görüştüğüm üyelerden hâkim Arif Kellecioğlu;  “Dava konusu yer siteyken Mahalle olmuş doğru, ama tapuya kayıtlı yönetim planının iptali gerekir”  demişti. Şimdi görülüyor ki, Yargıtay 18. Hukuk Dairesi yanılmış. Hileli, yönetim planı iptalinden haberdar olmamış. Yargılama sırasında bu hileyi fark etseydi. Kuvvetle muhtemel Yargıtay 18. Hukuk lehime kararı bozardı.

                                      Bu gerçeği, yargılamanın iadesiyle fark edecek olan Yüksek Mahkeme, düşünceme göre şimdi hatasından dönecek ve hukuka uygun karar verecektir. Dairenin üyelerinden Yakup Ata ise, duruşma sonrası Mahallenin yönetim planı olmaz, yanlış karar verdiniz dediğimde “ Yargıtay da hata yapar. Diğer arkadaşlar dosyayı imzalamıştı, ters düşmemek için bende imzaladım. Demek yanlış yapmışız “ diyerek hatalı karar verildiğini kabul etmiştir.

                                      Arz etmiş olduğum nedenler celp edilecek olan belgeler ve kayıtlar muvacehesinde Yargılamanın iadesine, yeniden yapılacak yargılama sonucunda hatalı kararın kaldırılarak haksız davanın reddine karar verilmesini talep ediyorum.

DELİLLER :

1-    Davacının tarafıma 14.12.2015 de tebliğ edilen. Büyükçekmece 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2014/220 E.  davada sunduğu karar düzeltme dilekçesi ve ekleri.

2-    Mahkemenizin 2011/221 E.   2010/1385 E.  2010/1409 E. Kararları.

3-    Büyükçekmece 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2010/1749 E. 2011/711 K. (Kararda dava konusu yerin MAHALLE olduğuna hükmediliyor. Mahallenin yönetim planı olmaz)

 

NETİCE TALEP         :   Mahkemenin 2010/1759 E. 2012/354 K sayılı kararını yargılamanın iadesi yoluyla, ortadan kaldırarak işin esasına girilip yeniden yargılama yapılarak aleyhime olan davanın Reddine, yargılama gideri ve vekâlet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ediyorum.29.1.2016

                                           YARGILAMANIN İADESİNİ TALEP EDEN

                                                               DURSUN BORAN

MAHALLE HAKKINDA BİLGİ :

Alkent 2000 sitesi 1987 de 7 Tepe ve Çamlıca diye 2 kısımdan oluşan bir yerleşim yeri iken B.Çekmece Belediye Meclisinin 24.10.2000 gün ve 9 sayılı kararıyla MA H A L L E yapıldı.

3 Haziran 2001 Pazar yapılan seçimle bu işlem tamamlandı. Mahalle muhtarı seçildi. Böylece site yönetimi, yönetim planı, işletme projesi tüm yönleriyle hükümsüz kaldı.

Yeni yönetime, yönetim planına ihtiyaç yoktur.

Sözde Çamlıca ve 7 Tepe siteleride, MAHALLE olmadan önce var olan oluşumlardı. MAHALLE olduktan sonra, kurulan siteler değiller.

Kimse aidat ödemesin. Zararına çalışan 20-25 kişinin faydalandığı, yüzlerce insanın masrafına ortak olmaya zorlandığı sosyal tesisler satıldın.

 NEYE AİDAT ÖDEYECEĞİM.  Gazeteci Dursun Boran şöyle dedi :

Bağımsız parsel üzerine kurulu 2 katlı villaların elektrik, su, doğalgaz saatleri bağımsız, bahcıvanları ayrı. Çöpleri Belediyenin topluyor. Asayişi Polisin sağlamasına, kamuya terk sokakları Bedaş ın ücretsiz aydınlatmasına ( aydınlatmak zorunda olmasına rağmen )  295 kişiden sözde site yönetimi her ay villa başı. 2000- 3200 arası TL ( bin dolar )  senede 24 – 40 bin TL ( 12 bin dolar ) Yılda toplam 6 milyon TL sözde aidat adı altında zorla para topluyorlar.

Alkent 2000 sitesi 1987 de 7 Tepe ve Çamlıca diye 2 kısımdan oluşan bir yerleşim yeri iken B.Çekmece Belediye Meclisinin 24.10.2000 gün ve 9 sayılı kararıyla MA H A L L E yapıldı.

3 Haziran 2001 Pazar yapılan seçimle bu işlem tamamlandı. Mahalle muhtarı seçildi. Böylece site yönetimi, yönetim planı, işletme projesi tüm yönleriyle hükümsüz kaldı. Yeni yönetime, yönetim planına ihtiyaç yoktur.

Sözde Çamlıca ve 7 Tepe siteleride, MAHALLE olmadan önce var olan oluşumlardı. MAHALLE olduktan sonra, kurulan siteler değiller.

Kimse aidat ödemesin. Zararına çalışan 20-25 kişinin faydalandığı, yüzlerce insanın masrafına ortak olmaya zorlandığı sosyal tesisler satılsın. 

http://www.aksam.com.tr/guncel/alkent-davayi-kaybetti--86894h/haber-86894

http://www.gazetevatan.com/alkent-yonetimi-yine-kaybetti--418188-gundem/

 

HABERE AİT RESİMLER

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

BURÇLAR

(21 Mart - 20 Nisan)

Koç Burcunun 18.01.2019 Günlük Yorumu

(21 Nisan - 21 Mayıs)

Boğa Burcunun 18.01.2019 Günlük Yorumu

(22 Mayıs - 22 Haziran)

İkizler Burcunun 18.01.2019 Günlük Yorumu

(23 Haziran - 22 Temmuz)

Yengeç Burcunun 18.01.2019 Günlük Yorumu

(23 Temmuz - 22 Ağustos)

Aslan Burcunun 18.01.2019 Günlük Yorumu

(23 Ağustos - 22 Eylül)

Başak Burcunun 18.01.2019 Günlük Yorumu

(23 Eylül - 22 Ekim)

Terazi Burcunun 18.01.2019 Günlük Yorumu

(23 Ekim - 21 Kasım)

Akrep Burcunun 18.01.2019 Günlük Yorumu

(22 Kasım - 21 Aralık)

Yay Burcunun 18.01.2019 Günlük Yorumu

(22 Aralık - 21 Ocak)

Oğlak Burcunun 18.01.2019 Günlük Yorumu

(22 Ocak - 19 Şubat)

Kova Burcunun 18.01.2019 Günlük Yorumu

(20 Şubat - 20 Mart)

Balık Burcunun 18.01.2019 Günlük Yorumu

NAMAZ VAKİTLERİ
turkhaber alt
yukarı çık