Reklamı Geç
1 saniye kaldı
turkhaber üst

Teminatı iade etmeyen hakim Ahmet Ateş şikayet edildi

Teminatı iade etmeyen hakim Ahmet Ateş şikayet edildi
  • 04 Mart 2019, Pazartesi 21:14

Yargıtay 20. Hukuk Dairesinin bozduğu davada gazeteci Dursun Boran, davalı olarak 2014 de yatırdığı 35. 202,69 TL nin iadesini istedi. İstanbul Büyükçekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesi hakimi Ahmet Ateş, gerekçesiz talebi reddetti.

Yaklaşık 5 senedir  B.Çekmece 3. icra müdürlüğü kasasında bekleyen 35.202, 69 TL yi iade etmedi. Hukuka aykırı bu işlemi Dursun Boran, Adalet Bakanlığına ve HSK Teftiş Kuruluna şikayet etti. Hakim hakkında soruşturma başladı..

Hakim Reddetmesi gereken; Bu davayı 24.03.2016 de kabul etti. 12.874,60 TL. sözde aidat borcu için , kabul etti (!) Boran Tehiri icra telepli 3. İcra Müdürlüğü 2014/ 7527 E. Usulsüz  takip için avukat, faiz,vs. parası toplam 35. 202,69 TL dolar bozdurup ödedi. Para halen icra kasasında.

İşte O şikayet : 

HSK TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞINA         İstanbul, 22.06.2018

ANKARA

 

Konu :  İstanbul Büyükçekmece 2. Sulh Huk Mah. Hakimi Ahmet Ateş ( 39632) ve 2014- 843 E.  2016-386 K. ( Yeni Esas. 2018-727 E. )

 

Şikayet Eden : Gazeteci.Dursun BORAN. TC.1..... Tel. 0532.2.....

 

Açıklamalar :

1-Hukuka aykırı, kötü niyetli, dolandırıcı ruhlu kişilerin açtığı “ İtirazın iptali “ davasında hakim Ahmet Ateş, tüm diğer davalarımda, konusu aynı olan dosyalarda taraflı, ahlaka, vicdanlara ters kararlar verdi. Adalete olan güveni kaybettirdi !! Bu davanın tek başına teftiş kurulunca görevlendirilecek müfettişlerce incelenmesinde, Yolsuzluk Belgeleri ortaya çıkacaktır. Ahlaka, kanunlara, vicdanlara ters karar vermek, yolsuzluğa ortak olmaktır. Kamu düzenini bozmaktır. Bayrağın asılı olduğu binada zulüm olmaz. Hak gaspı yapılmaz.

 

2-Duruşmalarda alenen taraflı davranıyor. Keşif, belge, şahit dinletme taleplerimi, dava konusu evraklar üzerinde inceleme yapma yetkisi talebimi alaylı şekilde reddediyor. Olay çıkarmaya tahrik ediyor. Yolsuzluk yapanları koruyor.. Tahrik etmek, tehdittir! Tehdit ediyor. Bir gün duruşmada bu hakimi döversem, sorumlu ve suçlusu, bunu görevden almayan Adalet Bakanlığı, HSK dır. Aşırı İhmal Kasta Eşittir.

 

3- Reddetmesi gereken; Bu davayı 24.03.2016 de kabul etti. 12.874,60 TL. sözde aidat borcu için , tehiri icra telepli 3. İcra Müdürlüğü 2014/ 7527 E. Usulsüz  takip için avukat, faiz,vs. parası toplam 35. 202,69 TL dolar bozdurup ödedim. Para halen icra kasasında.

 

TEMYİZ ETTİĞİM DAVA YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİNİN 17.04.2017 TARİH 2017-919 E. 2017-3255 K. İLE LEHİME BOZULDU. HAKLI ÇIKTIM.

 

Davacı taraf karar düzeltme yaptı. Yargıtay 20. HD bunuda reddetti. 08.05.2018 gün 2017/8651 E. 2018/3603 K. ve davacıyı 315. 00,- TL para cezası ile 74.80-TL red harcı ödemeye mahkum etti.

 

TEMİNATIMI İADE ET DİLEKÇEMİ REDDETTİ. BENİ VE AİLEMİ MADDİ MANEVİ ZARARA UĞRATTI. ADALET BAKANLIĞINA 150 BİN TL TAZMİNAT DAVASI AÇIYORUM.

 

4-24.07.2017 de mahkemeye dilekçe yazdım, bozulan dava nedeniyle 35. 202,69 TL teminatın iadesini talep ettim. 2 yıldan beri dolar kuru ve faiz geliri olarak 20 bin TL  ( 6 bin dolar ) zararım olduğunu anlattım. Hakim A. Ateş bunuda reddetti.

 

05 Haziran 2018 de tekrar teminat iadesi dilekçesi verdim bunuda “gerekçesiz “ reddetti. Aynı hakim2016/963 E. İtirazın İptali davasından 20 Mart 2018 saat 09.30 da başlayan 4. Celsesinde çekildi.

Yine aynı gün ki, 2. Ci 2017/460 E. İtirazın İptali davasından da çekildi.

 

http://www.turkhabergazetesi.com/yasam/alkent-aidat-davasinda-hakim-2-davadan-da-cekildi/10519

 

Alkent aidat davasında hakim 2. davadan da çekildi

www.turkhabergazetesi.com

Alkent 2000 Mahallesinde sözde çamlıca sitesine, direnen kazanıyor. Hakim Ahmet Ateş, İstanbul B.Çekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesinde davalı gazeteci Dursun Boran’ın, taraflı davranıyorsunuz, suç işlemeye tahrik ediyorsunuz .

 

 

http://www.turkhabergazetesi.com/gundem/aidat-davasinda-hakim-davadan-cekildi/10518

 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu B.Çekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesi hakimi Ahmet Ateş'in, bilgisiz, taraflı olduğunu tespit ettirdi. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunda 21 daire başkanı ve üye, Alkent 2000 aidat kararının taraflı ve yanlış olduğuna hükmetti. 2015/245 E. 2016/377 K. 24.03.2016 tarihli davada. 2015 de yapılan Alkent 2000 Mahallesi sözde Çamlıca sitesi genel kurul ve alınan kararların, işletme projesinin iptaline dair dava. Hakim Ahmet Ateş tarafından, eksik inceleme, taraflı davranması nedeniyle reddedildi.

 

Temyiz ettim. Davayı Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 27.03.2017 gün 2017/2860 E. 2017/ 2450 K. sayılı ilamıyla BOZDU. Yeniden yapılan mahkemede, hakim Ateş, hukuka ters kararında direndi (!) BORAN Direnme kararınıda temyiz etti.  

 

T.C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 18 Nisan 2018 de 21 kişilik üye, oy birliğiyle 2018/20-357 E. 2018 / 932 K. ile direnme kararını BOZDU ! 

 

OYSA;

 

B.Çekmece 4. Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi Celil Arslan2014/259 E. 2015/137 K.  konusu aynı davada. Yargıtay lehime kazarı bozduğu için

10.07.2017 de 33.743,46 TL yatırılan teminatın iadesine karar verdi. Bu dava basında “ gazeteci dursun boran’ın hukuk zaferi “ diye haber oldu. Linki aşağıda.

http://www.turkhabergazetesi.com/haber/gazeteci-dursun-boranin-hukuk-zaferi/8531

 

Gazeteci Dursun Boran’ın hukuk zaferi !

www.turkhabergazetesi.com

4 sene önce, icra ve mahkeme baskısı ile ödediği 33 bin 743,46 TL yi geri aldı. 4 sene önce İstanbul Büyükçekmece 4. Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi Şule Şenda Oto ( 134520) söze aidat davasında hukuka, ahlaka , kamu vijdanına ters karar verdi. Sözde çamlıca sitesinin açtığı itirazın iptali davasında, Dursun Boran’ı 11 bin 493, 83 TL ödemeye mahkum etti (!) Boran direndi, temyiz etti. Yargıtay 18. Hukuk Dairesi , Boran’ı haklı buldu. Kararı BOZDU.

 

5- Görevi ihmal eden, kötüye kullanan, Hakim Ahmet Ateş, Hakimler Savcılar KanununMadde 63, 65 maddelerine aykırı davrandı. Bu gerekçeler ve Resen görülecek nedenlerle,  hakim hakkında Derhal soruşma açılmasını. Tahkikatın selameti için, tahkikat sonuna kadar açığa alınmasını; Sonuçtan tarafıma yazılı bilgi verilmesini. Soruşturma için ilgili dosyanın Uyap dan istenmesini talep ediyorum.

 

Verilen red kararı usule, hukuka, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi pek çok maddesine. Anayasanın 17, 23. Maddelerine. aykırı. Hakim, Kurallara uyan, namuslu vatandaşların suç ve suçlular ile savaşma azmini kırdı. Neme lazımcı bir toplum oluşmasına neden oldu. 

 

Talep: Derhal, Müfettiş görevlendirilerek hakimin ifadesinin alınmasını, diğer konusu aynı tamamı Yargıtayca bozulan davalarımın dikkate alınmasını, teminatımın iadesine karar verilmesini, hakimin görevden alınmasını kamu adına talep ediyorum.

 

Gazeteci. Dursun BORAN

Star TV E. Haber ve Protokol Müdürü.

www.dursunboran.com  0532 ...

Alkent 2000 Mh. Dilfeza Sk .. B.Çekmece- İstanbul. TC. 1.....

 

 

http://www.turkhabergazetesi.com/guncel/alkent-2000-e-yargitaydan-kotu-haber/11085

 

Alkent 2000 ‘e Yargıtay’dan kötü haber

www.turkhabergazetesi.com

Ankara’da ki Yargıtay 20 . Hukuk Dairesi 1 ay önce kesin karar verdi. Alkent 2000 sözde çamlıca sitesinde Toplu Yapıya Geçilmedi. Gazeteci Dursun Borannın villası bir sene içinde ( 2014 de ) 2.

 

 

http://www.turkhabergazetesi.com/yasam/hakim-ahmet-ates-yanlis-kararda-direnmis/11472

 

Hakim Ahmet Ateş, yanlış kararda direnmiş.

www.turkhabergazetesi.com

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu aidat davasında, gazeteci Dursun BORANın hakkının gasp edildiğine hükmetti. BORAN B.Çekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesi hakimi Ahmet Ateşin, bilgisiz, taraflı olduğunu tespit ettirdi. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunda 21 daire başkanı ve üye, Alkent 2000 aidat kararının taraflı ve yanlış olduğuna hükmetti.

 

 

http://www.turkhabergazetesi.com/haber/mahkeme-alkent-2000-site-degil-mahalle/10180

 

Mahkeme: Alkent 2000 site değil, mahalle

www.turkhabergazetesi.com

Aidat davası 7 ay sonraya 10.09.2018 saat 09.40’a ertelendi. Bir günde aynı mahkemede 2 dava görüldü. Hakim Hasan Türkmen, duruşma zaptına Alkent 2000 in mahalle olduğunu yazdırdı. İşte gerçekler :

 

 

http://www.turkhabergazetesi.com/gundem/mahkemeyi-de-yargitay-ida-kandirmislar/9896

 

Mahkemeyi de Yargıtay' ıda Kandırmışlar

www.turkhabergazetesi.com

İstanbul Büyükçekmece 2. Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi Mehmet Demirelin, verdiği hukuka , Borçlar Kanununa, Anayasaya aykırı kararında, Yargıtay 18. Hukuk Dairesinin başkan ve üyelerinin kandırıldığı ortaya çıktı.

 

 

http://www.yenicaggazetesi.com.tr/camlica-sitesi-karari-yargitayda-bozuldu-163652h.htm

 

Çamlıca Sitesi kararı Yargıtay’da bozuldu

www.yenicaggazetesi.com.tr

Büyükçekmece Çamlıca sitesinde olaylı genel kurul. İstanbul Büyükçekmece Alkent 2000 Mahallesi ‘nde Çamlıca sitesinin 08.02.2015 Pazar 11.00 de yaptığı, 295 kişinin çağrıldığı, ama 20 kişinin katıldığı, olaylı Genel Kurul ve alınan kararlar ile işletme projesinin ...

 

 

 

 

 

 

 

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

BURÇLAR

(21 Mart - 20 Nisan)

Koç Burcunun 22.05.2019 Günlük Yorumu

(21 Nisan - 21 Mayıs)

Boğa Burcunun 22.05.2019 Günlük Yorumu

(22 Mayıs - 22 Haziran)

İkizler Burcunun 22.05.2019 Günlük Yorumu

(23 Haziran - 22 Temmuz)

Yengeç Burcunun 22.05.2019 Günlük Yorumu

(23 Temmuz - 22 Ağustos)

Aslan Burcunun 22.05.2019 Günlük Yorumu

(23 Ağustos - 22 Eylül)

Başak Burcunun 22.05.2019 Günlük Yorumu

(23 Eylül - 22 Ekim)

Terazi Burcunun 22.05.2019 Günlük Yorumu

(23 Ekim - 21 Kasım)

Akrep Burcunun 22.05.2019 Günlük Yorumu

(22 Kasım - 21 Aralık)

Yay Burcunun 22.05.2019 Günlük Yorumu

(22 Aralık - 21 Ocak)

Oğlak Burcunun 22.05.2019 Günlük Yorumu

(22 Ocak - 19 Şubat)

Kova Burcunun 22.05.2019 Günlük Yorumu

(20 Şubat - 20 Mart)

Balık Burcunun 22.05.2019 Günlük Yorumu

NAMAZ VAKİTLERİ
turkhaber alt
yukarı çık