Aidat vurgununda sahtecilikte var dolandırıcılıkta

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Aidat vurgununda sahtecilikte var dolandırıcılıkta
Yargıtay 11. Ceza E. ğyesi “ Belgelerde Sahtecilik Suçları “ kitabını yazan, binlerce sahtecilik, dolandırıcılık davasında hüküm veren, verdiği kararlar emsal olan, hakim Kubilay Taşdemir, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ve 20. HD kararları ile, diğer belgelere göre, 250 milyon dolarlık aidat vurgununda sahtecilikte var dolandırıcılıkta dedi. Alkent de aidat olmaz! Yargıtay 6. Hukuk Dairesi E. Başkanı Erdoğan Kabakcı da Boran haklı demişti.

TV’ler Gazeteler, haber siteleri, radyolarda yayınlanan İstanbul Alkent 2000 Mahallesinde ki aidat vurgununda, cebir, şiddet, dolandırıcılık, sahtekarlık, vd. onlarca sabit suç görünüyor diyen yüksek yargıç.

 

Adliye ve yüksek yargı muhabirlerinin sorularını cevaplandıran Yargıtay Üyesi Taşdemir. Şunları anlattı :

Gazeteci Dursun BORAN, davasında % 100 haklı. Mağdur. Bir gazeteci, haber müdürü 17 yıldır, tek başına Adalet Savaşı veriyor. Mücadelesi, cesareti ödüle layık!

Avrupa da bu hukuk savaşını verse, “ Yılın Journalisti “ seçilir. Ödül üstüne ödül alır. Bir gurup, haksız çıkar sağlamak için, 24.10.2000 de 9 sayılı B.Çekmece Belediye Meclisi Kararıyla Mahalle olmuş yeri, site gibi gösteriyor, pazarlıyor, yönetiyor. Senede 30 milyon TL ( 30 Trilyon TL- 5 milyon dolar ) aidat diye para topluyor.

Vermeyenleri, hukuka aykırı icra takibi ile tehdit ediyor. Hangi sıfat ile?

 

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ 2010 DA YOK HÜKMÜNDE SAYMIŞ !

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 17 Haziran 2010 tarihinde, oybirliğiyle 2010-10393 E. 2010-10830 K.

Başkan: Dr. Alatay ÖZDEMİR. Üyeler: Ayşe Özçelik, Nurten Abacı Utku, Hüdaverdi Coşkun, Filiz Pınarcı. Şu hükmü vermiş. İşi bitirmiş. Site yok demiş.

" Birden çok parselde kurulu sitede, toplu yapı uygulamasına da geçilmemiş olduğundan Kat Mülkiyeti Kanunu uygulanamaz. İhtilafın çözümü genel hükümlere tabidir. "

Bu şu demek:

Alkent 2000 de Kat Mülkiyeti Kanunu uygulanamaz. KMK uygulanmadığı için de, bir yönetici tayini, yönetim, işletme projesi, aidat, avans toplanamaz. Kat Mülkiyeti (KM ) uygulanmadığını içinde ( Yöneticilik Müessesesini sadece KM düzenlemektedir.) BİR YÖNETİMDE, AİDATTA OLAMAZ!

Yani 10 senedir insanlardan haksız ve usulsüz şekilde aidat ve avans adı altında para toplandığı ortaya çıktı. Mahallede aidat ve avans olmaz diyerek, hukuk savaşı başlatan Dursun Boran da haklı çıktı.

Senelerdir haksız yere icra takiplerine, çirkin saldırılara maruz kalan gazeteci Dursun Boran, Yargıtayın bu kararı vermesine vesile olarak trilyonlarca aidat vurgununa son verdi. Şimdi insanlar geriye dönük ödedikleri paraları almak için davalar açacaklar.

B.Çekmece Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 13.11.2009 tarih, 2008-1034 E. 2009-2677 K. Davacısı Dursun Boran. Davalısı sözde çamlıca sitesi, dosyasında Yargıtay site yok demiş.

 

https://www.haber3.com/guncel/yargitay-alkentte-aidat-olmaz-haberi-553800

 

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI, SİTE OLMAZ DİYOR

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 06.11.2013 tarih ve 2013-18-362 E. 2013-1538 K. sayılı içtihadıda davacıları yok hükmünde sayıyor.

Birden çok parsel üzerine kurulu yerde, Toplu Yapıya Geçilmez diyor !

Burda 9 ada 8 parsel var ! Toplu yapıya geçilmeyen yerde, Kat Mülkiyeti Kanunu uygulanmaz! KMK olmayan yerde, yönetim planı, işletme projesi, yönetim, ortak gider , genel kurul, aidat olmaz! Tüm harcamalar şahsi gider sayılır. Genel Kurul yapılamaz!

 

 https://www.turkhabergazetesi.com/public/haber/Alkent-2000-de-toplu-yapiya-gecilmemis-gecilmez-16778

 

Neden Mahalle olmuş yer, hala site gibi gösterilmeye çalışılır?

YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ 10 SENE SONRA 3. HD KARARININ AYNISINI VERMİŞ. SİTE YOK DEMİŞ.

 

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi17. 04. 2017 de 2017/3285 E. 2017/3253 K. ile , Başkan Rıza Sarıtaş başkanlığında toplanan üyeler Murtaza Dolu, Ulvi Yüksel, Mehmet Boran, Ümran Görmez  karar verdi. Davalı ( çamlıca sitesi ) Toplu Yapıya Geçmemiş. Dedi. Toplu yapıya geçilmeyen yerde, yönetim planı, işletme projesi, ortak gider, aidat, yönetici, yönetim olmaz. Bu kararı sözde site tashihi karar yapmış.

YARGITAY 20. HD 2. DEFA REDDETTİ.

Karar Düzeltme talebini de reddeden 20. Hukuk Dairesi (HD) 2017/8355 E. 2018/1775 K. ile 13 Mart 2018 de başkan Rıza Sarıtaş , üyeler Murtaza Dolu , Mehmet Erdoğan, Yakup Ata, Mehmet Boran dan oluşan heyet karar düzeltmeyi reddetti. Yani çamlıca sitesinde toplu yapı yok dedi. Kararının arkasında durdu.

TAKİBİ YAPTIRAN, BURAK DALGIÇ SAVCILIKDA İTİRAF ETTİ. 

İcra Takibi yaptıran, davalı sözde sitenin başkanı Burak Dalgıç, hakkında B.Çekmece savcılığına yaptığım ve ekte ki  2014/33538 soruşturma nolu suç duyururunda sanık olarak 22.10.2014 de verdikleri ifadede. Güvenlik hizmetinin kollukca ( polisce) sağlandığı, temizlik hizmetinin belediyece karşılandığı, Çöp toplama işinin Belediyece yapıldığını sokakların Bedaşca ücretsiz aydınlatıldığı itiraf ediliyor. 

İtirazın İptali davası açanlar dahi, dolaylı alacağımız yok diyor !!

SADECE BU SAVCILIK İFADESİ DAHİ, DAVANIN REDDİ İÇİN YETERLİ DELİLDİR.  Savcılık ifadesine göre, sıfatları yokken sözde davacılar aidat adı altında boş yere para sızdırmaya çalışıyorlar.

Burak Dalgıç’ın basında haber olan ifadesi aşağıda ki linkte.

https://www.turkhabergazetesi.com/haber/burak-dalgic-savcilik-ifadesinde-itiraf-etti-15953

 

İSTANBUL 35 HD İSTİNAF DA DAVACILARIN SIFATI YOK DEDİ.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 35. Hukuk Dairesi 2017-3584 E. 2018-66 K. 17.01.2018 tarhli  kararında birden çok parsel üzerine kurulu yerde, Toplu Yapıya Geçilemez dedi. Dava konusu yerde 9 ada 8 parselden ibaret.

Davalılar sıfatları yokken,genel kurul yapıyorlar. İnsanlara Noter kanalıyla ihbarname gönderiyorlar.  Bu nedenlede davanın Reddi Gerekir.

AYNI ADLİYENİN 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ KONUSU       TARAFI AYNI OLAN DAVAYI REDDETTİ.

B.Çekmece 3. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimi Hatice Büşra Güler ( 150090) konusu, davacı tarafı aynı ( çamlıca sitesi) davalısı Hulusi Bulduk, Emel Çağlayan Tez, olan 2017/955 E. 2018/701 K. Sayılı İtirazın İptali Davasında 24.12.2018 de mahkemenin görevsiz olduğuna hükmedip davayı reddetti.

Yargıtay 18. HD 25.12.2014 tarih 2014/15544 E. 2014/18896 K. Sayılı bozma ilamına uydu. Yargıtay 18. HD. Dava konusu yerde Toplu Yapıya Geçilmediğini, davaya Asliye Hukukun bakması gerektiğine hükmetmişti. 2013 de verilen 3. SH mahkemesi kararını bozmuştu.

BİR ADLİYENİN 2. KATINDA, 4 METRE MESAFEDEKİ SULH HUKUK MAHKEMELERİ AYNI KONUDA 2 FARKLI KARAR VERİYOR! MİLLET ADALETE NASIL, NEDEN GÜVENSİN ?

B.Çekmece Adliyesinin 2. Katında 3 ayrı Sulh hukuk Mahkemesi yan yana. 1. SH hakimi Hakim Özge Kayakuzgun aynı davayı hukuka ters şekilde kabul edip, % 20 icra inkar tazminatına hükmediyor. Karar verdiğini sanıyor !

İCRA İNKAR TAZMİNATINA KONU ALACAĞIN BELİRLENEBİLİR OLMASI LAZIM.

Yargıtay 7 Hukuk Dairesi 06.06.2017 tarhli, 2016-19303 E. 2016-12221 K. Hükmünde icra tazminatı için alacağın belirlenebilir olması lazım diyor ! Hakim nasıl tespit etti borcu ? Bu yönüylede davanın reddi gerekir.

 

3. SH hakimi, aynı davayı reddediyor. Ben görevli değilim. Yargıtay 18. HD kararı var. Yetkili Asliye Hukuk diyor !  Bu karar basında haber oldu. Linki aşağıda. Bu nedenlede davanın bozulması gerekir.

https://www.turkhabergazetesi.com/public/haber/Alkent-aidat-    davasinda-Sulh-Hukuk-Mahkemesi-yetkim-yok-dedi-16529

 

MAHALLEHAKKINDA BİLGİ.

Alkent 2000 sitesi 1987 de 7 Tepe ve Çamlıca diye 2 kısımdan oluşan bir yerleşim yeri iken B.Çekmece Belediye Meclisinin 24.10.2000 gün ve 9 sayılı kararıyla MA H A L L E yapıldı.

03 Haziran 2001 Pazar yapılan seçimle bu işlem tamamlandı. Mahalle muhtarı seçildi. Böylece site yönetimi, yönetim planı, işletme projesi tüm yönleriyle hükümsüz kaldı.

Bu karar Resmi Gazetenin 4 Ağustos 2000 tarih 24130 sayılı nüshasında yayınlandı.   Site hükmü, yönetim planı, işletme projesi iptal olmuştur. Mahallenin yönetim Planı olmaz. Yok hükmünde ki yönetim planı için ayrıca dava açılmasına gerek yoktur. Dava ekonomiside bunu gerektirir.

 

NEYE AİDAT ÖDEYECEĞİM

Bağımsız parsel üzerine kurulu 2 katlı villaların elektrik, su, doğalgaz saatleri bağımsız, bahcıvanları ayrı. Çöpleri Belediye topluyor. Asayişi Polisin sağlıyor. Kamuya terk sokakları Bedaş ın ücretsiz aydınlatmasına rağmen 295 kişiden sözde site yönetimi her ay villa başı. 3.800 – 5.900 arası TL (bin dolar) senede 40 bin TL (12 bin dolar) Yılda toplam 6 – 7 milyon TL sözde aidat adı altında zorla para topluyorlar.  

 

Baştan beri dosyadaki dilekçelerim ve delillerimde belirttiğim üzere evimin bulunduğu yer site değil, mahalledir. Kat Mülkiyeti Kanunu yoktur. KMK uygulanamayacağına dair Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, Yargıtay 20 Hukuk Dairesinin 17. 04. 2017 de 2017/3285 E. 2017/3253 K. karar var. Dava konusu yerde kat mülkiyeti kanunu uygulanamayacağına dair. Kararı dosyada var.  Davanın Reddi gerekir.

Dosyadaki bu belgeler, Yargıtay 20. HD kararı davanın reddi için yeterli delillerimdir.

Karşı tarafın sunduğu hiçbir belge itirazın iptaline yeterli değil. Davanın reddi gerekir.

 

https://www.turkhabergazetesi.com/haber/Alkent-2000-Mahalle-Karari-3641

 

 MAHALLENİN YÖNETİM PLANI OLMAZ.

Olmayan bir yönetim planı esas alınarak, sözleşme hükmünde gibi bağlayıcı gösterilemez. Ben buraya mahalle olduktan sonra 2003 de taşındım. ( Tapu kaydında var )  Çamlıca sitesi denen yok hükmünde ki yer, mahalle olduktan sonra kurulan yeni site değildir. 24.10.2000 den sonra kendini fes etmeyerek, hukuka, TCK ya  aykırı senelerce aidat adı altında para toplayarak suç işlemiştir.

Mahallelerde site olur lafı yanlış. Dava konusu yer için geçerli değil. Alkent 2000, 24.10.2000 de belediye meclisi kararıyla Mahalle oldu. Civarında ki Tulip A, Toskana, Pelikan vd siteler 2006 ve sonrasında kuruldu. Dava konusu sözde çamlıca sitesi mahalle olduktan sonra kurulan yer değil !

Davacı tarafca bana verilen herhangi bir hizmet yok. Mahkeme ve bilirkişiler bu belgeleri dikkate almamıştır. Bir yer hem site hem mahalle olmaz. Dava konusu yerin MAHALLE olduğu kesindir. KMK uygulanamayacağına mahkemede karar vermiştir. Mahallenin yönetim planı olmaz!

 

https://www.turkhabergazetesi.com/public/haber/Alkent-2000-de-toplu-yapiya-gecilmemis-gecilmez-16778

 

İCRA HUKUK MAHKEMESİNDE 5 DAVA KAZANMIŞ. HALA İCRA TAKİBİ YAPIYORLAR.

2006/ 1134 ve 2007/ 224 Esas nolu senelerdir devam eden 5 ayrı davayı kazanmış Dursun Boran. Bunların 2 si nin esası yukarda var.   İşte O gerekçeli karar:

Takip konusu alacağın ait olduğu dönem ve takibe konu davacı site yönetiminin işletme projelerinin, tarihleri dikkate alındığında 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 5711 sayılı kanun ile yapılan değişiklikten sonraki
hükümlerinin uygulanma yeri yoktur..
 

Bu durumda 634 sayılı kanunda öngörülen Kat Mülkiyeti hükümlerinin birden fazla parsel üzerinde davacı site yönetiminin kurulmuş olması nedeniyle, somut olayda uygulanma yeri yoktur.
 

Davacı site yönetimi birden fazla parsel üzerinde kurulduğundan ( TEK PARSEL ÜZERİNE KURULMADIĞINDAN ) kat mülkiyeti kanunu hükümleri uygulanamayacağından uyuşmazlığın genel hükümlere göre -
çözülmesi gerekir.
 

Davacı site yönetimi hakkında takip konusu alacak nedeniyle Kat Mülkiyeti Hükümleri uygulanamayacağından dolayısıyla davacının işletme giderleri ile ilgili kararları ve kesinleşmiş işletme projeleri İİK' nun-
68/1 Maddesi anlamında itirazın kaldırılmasına ELVERİŞLİ BELGELERDEN DEĞİLDİR.

Bu nedenle davacı tarafın dayandığı işletme projesi ve site yönetiminin ortak gider alacakları ile ilgili almış olduğu kararlar itirazın kaldırılmasına elverişli belgelerden olmadığından DAVANIN REDDİ GEREKMİŞ aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

 

Davanın REDDİNE.

 

Yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerine bırakılmasına ( Alkent yönetimi üzerine ) karar verildi. 20.05.2010

 

GENEL KURULDA KONUŞTURMUYORLAR. HESAP DÖKÜMÜ VERMİYORLAR !

 

Seyredilen haberler, youtube videolarında, sözde site yöneticisi Mustafa Koldamca’nın, sözde genel kurulda Dursun Boran’ı dlek, temenni kısmında konuşturmuyor.

Kesin şunun sesini, mikrofonu kapatın diyor. Bu suçtur. Bir takım yolsuzlukları, sahtecilikleri gizleme gayretidir. Bırakın adam fikrini beyan etsin. Hem Dursun Boran’ı genel kurula çağır. Hem konuşturma. Senin muhatabın muhtar de!

O zaman çağırma adamı, uyduruk genel kurula.

Bir yerde yolsuzluk varsa, şiddet, karanlık vardır. Bunlar hukuken suç. Dosyada bunlar, bu belgeler var. “

Resim’de: Yargıtay E. Üyesi Kubilay Taşdemirgörülüyor.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi E. başkanı Erdoğan Kabakcı da Dursun Boran, halı demişti. Yargıtay 20. HD nin dikkatsiz karar verdiğini söylemişti.

 

https://www.turkhabergazetesi.com/haber/Yargitay-uyesi-Tasdemirden-Belgelerde-sahtecilik-suclari-kitabi-16989

 

https://www.turkhabergazetesi.com/haber/gazeteciden-8-yargitay-uyesine-suc-duyurusu-20387

 

haberturk
Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 2
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Tekfen Tarım'a TÜBİTAK desteğiÖnceki Haber

Tekfen Tarım'a TÜBİTAK desteği

FESPA Eurasia sektörü yeniden canlandıracakSonraki Haber

FESPA Eurasia sektörü yeniden canlandıra...

Yorum Yazın

Başka haber bulunmuyor!