Bakanlık tazminat ödeyecek

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Bakanlık tazminat ödeyecek
Adalet Bakanlığından 150 bin TL tazminat isteyen gazeteci. Dursun Boran. B.Çekmece 4. Sulh Hukuk hakimi Hasan Türkmen'in Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararına ters, karar verdiğini söyledi. Hukuka aykırı, davacı sıfatı olmayan kişileri açtığı 2018-406 E. itirazın iptali davasında hakim reddetmesi gereken davayı kısmen kabul ederek, maddi-manevi mağduriyete sebep oldu. Hakim bakanlığa şikayet edildi. Meslekten ihracı istendi.

Yanlış, taraflı karar veren hakim Hasan Türkmen yüzünden Adlaet Bakanlığı tazminat ödeyecek. Hakim, Yargıtay 3. ve 20 Hukuk Dairelerince yok hükmünde olan sözde çamlıca sitesinin açtığı aidat davasını, kısmen kabul etti. Kararı İstinafta temyiz eden Dursun Boran. Yanlış karar bozulacak ama, benim Adalete ve hakimlere güvenim kalmadı, boş yere zamanımızı çalıyorlar. Yanlış kararlar ile aidat çetelerine yardım, yataklık suçu işliyorlar dedi. 

ADALET BAKANLIĞI 2 AY İÇİNDE CEVAP VERECEK. TAZMİNAT ÖDEMEZSE. BORAN BAKANLIK HAKKINDA İDARE MAHKEMESİNDE DAVA AÇACAK.

Dursun Boran, İdare Mahkemesinde açacağı 150 bin TL tazminat davasını kazanması kesin. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu açık. Aksi olursa, davayı Anayasa Mahkemesine götürecek. Oradan netice alamazsa, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde bakanlığı dava edecek.

İŞTE O TAZMİNAT TALEBİ DİLEKÇESİ.

 

Adalet Bakanlığına                       İstanbul, 27.02.2021

Ankara

Konu : Tazminat Talebi.

Tazminata Konu Dosya:B.Çekmece 4. Sulh Hukuk Mahkemesi 2018-406 E. 2020- 245 K. 20.2.2020  tarihli İtirazın İptali davası.

(İlgili İcra Müdürlüğü. B.Çekmece. 1. İcra Müdürlüğü 2018-1388  E. Takip Trh. 25.01.2018) Sözde borç. 8,676,41 TL..

Açıklamalar :

İstanbul B.Çekmece 1. Sulh Hukuk Mahkemesi hakimi Hasan Türkmen ( 137596) 2018-406 E. 2020- 245 K. 20.2.2020 tarihli İtirazın İptali davasın da, (Davacısı: Alkent 2000 çamlıca sitesi. Davalısı Dursun Boran ) olan davada, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Yargıtay 20. HD, Yargıtay 3. HD, kararlarına ters hüküm kurdu. Reddetmesi gereken davayı kabul etti.

 

Beni ve ailemi mağdur etti. Adeta, Aidat çetesine boyun eğeceksin dedi ! Kararı, G.Karar sonrası Tehiri İcra talepli TEMYİZ ETTİM.

 

Temyiz ederken, B.Çekmece 1. İcra Müdürlüğü 2018-1388  E. Dosyasına, Vakıf Bank dan önce 4.586,45 TL aldığım. Kesin Teminat Mektubu verdim. Teminat mektubu için, bin TL komisyon ödedim.

Sonra icra eksik hesaplanmış. 21.748,80 TL daha teminat mektubu daha nakit getirin dedi.

Bu teminat mektubu içinde, Coronavirüs salgınında günlerce uğraştım. 3 bin TL komisyon ödedim. Teminat mektubu işlemini başlattım.

Corona salgını da çıkınca, mahkemelerde işler çok yavaşladı.

Bu dava teminat mektubu, temyiz masrafları için gereksiz yere ödediğim para nedeniyle, faiz geliri, döviz kuru kaynaklı maddi zararım oldu/ olacak.

2018 dan beri 4 senedir de bu dava nedeniyle uğradığım stres, harcadığım mesai var. Kalp hastası oldum. Stresden kaynaklı. Kalp ameliyatından döndüm. 4 stent takıldı kalbime.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun06.11.2013 tarihli  2013-18-362 E. 2013-1528 K.  verdiği kararında, Birden çok parselde kurulu yerde Toplu Yapıya Geçilmez,  Kat Mülkiyeti Kanunu olmaz kararı dosyada varken.

Bu demek ki, toplu yapıya geçilmeyen yerde, yönetim planı, işletme projesi, ortak gider, aidat, yönetici, yönetim olmaz. Dava konusu yerde 8 ada 15 parselden ibaret.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Alkent kararı : Aidat Olmaz ! (turkhabergazetesi.com)

Karşı taraf bu karara göre, sıfatı yokken, senelerdir kendini sözde site yönetimi gibi göstermiş. Kamu yollarına projede olmayan, kaçak bariyerlerbariyerler, bekçi kulubeleri koymuş, valiliği kandırıp özel bariyerler, güvenlik kulübeleri koyup, hukuka aykırı güvenlik izni almış.

Belediyenin yapması gereken kamu yollarının bakımını, peyzaj işini yapıp her yıl 4 trilyon TL ( 2 milyon dolar. O zamanki kur ile ) para harcamış. Bunu ortak gider gibi dayanıp, villa başı ayda bin dolar senede 12 bin dolar cebren para toplamışlar. Mahkeme hakimi YHGK kararına göre yanlış karar vermiş!

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi17. 04. 2017 de 2017/3285 E. 2017/3253 K. ile , Başkan Rıza Sarıtaş başkanlığında toplanan üyeler Murtaza Dolu, Ulvi Yüksel, Mehmet Boran, Ümran Görmez  karar verdi. Davalı ( çamlıca sitesi ) Toplu Yapıya Geçmemiş. Dedi.

Toplu yapıya geçilmeyen yerde, yönetim planı, işletme projesi, ortak gider, aidat, yönetici, yönetim olmaz. Bu kararı sözde site tashihi karar yaptı.

Mahkemeyi de Yargıtay' ıda Kandırmışlar ! (turkhabergazetesi.com)

YARGITAY 20. HD 2. DEFA REDDETTİ.

Karar Düzeltme talebini de reddeden 20. Hukuk Dairesi (HD) 2017/8355 E. 2018/1775 K. ile 13 Mart 2018 de başkan Rıza Sarıtaş , üyeler Murtaza Dolu , Mehmet Erdoğan, Yakup Ata, Mehmet Boran dan oluşan heyet karar düzeltmeyi reddetti. Yani çamlıca sitesinde toplu yapı yok dedi. Kararının arkasında durdu.

TAKİBİ YAPTIRAN, BURAK DALGIÇ SAVCILIKDA İTİRAF ETTİ. 

Takibi yaptıran, davalı sözde sitenin başkanı Burak Dalgıç, hakkında B.Çekmece savcılığına yaptığım ve ekte ki  2014/33538 soruşturma nolu suç duyururunda sanık olarak 22.10.2014 de verdikleri ifadede. Güvenlik hizmetinin kollukca ( polisce) sağlandığı, temizlik hizmetinin belediyece karşılandığı, Çöp toplama işinin Belediyece yapıldığını sokakların Bedaşca ücretsiz aydınlatıldığı itiraf ediliyor. 

Peki, Hakim Hasan Türkmen, nasıl bu hukuka, ahlaka ters davayı kabul ediyor. Birde icra inkar tazminatına hükmediyor? Hakim zoraki, adeta hatır için hak gaspına neden  bu kararı vermiş. 

İtirazın İptali davası açanlar dahi, dolaylı alacağımız yok diyor !!

SADECE BU SAVCILIK İFADESİ DAHİ, DAVANIN REDDİ İÇİN YETERLİ DELİLDİR.  Savcılık ifadesine göre, sıfatları yokken sözde davacılar aidat adı altında boş yere para sızdırmaya çalışıyorlar.

Burak Dalgıç’ın basında haber olan ifadesi aşağıda ki linkte.

https://www.turkhabergazetesi.com/haber/burak-dalgic-savcilik-ifadesinde-itiraf-etti-15953

 

İSTANBUL 35 HD İSTİNAF DA DAVACILARIN SIFATI YOK DEDİ.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 35. Hukuk Dairesi 2017-3584 E. 2018-66 K. 17.01.2018 tarihli  kararında birden çok parsel üzerine kurulu yerde, Toplu Yapıya Geçilemez dedi. Dava konusu yerde 8 ada 15 parselden ibaret.

Davalılar sıfatları yokken,genel kurul yapıyorlar. İnsanlara Noter kanalıyla ihbarname gönderiyorlar.  Bu nedenlede davanın Reddi Gerekir.

AYNI ADLİYENİN 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ KONUSU       TARAFI AYNI OLAN DAVAYI REDDETTİ.

B.Çekmece 3. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimi Hatice Büşra Güler ( 150090) konusu, davacı tarafı aynı ( çamlıca sitesi) davalısı Hulusi Bulduk, Emel Çağlayan Tez, olan 2017/955 E. 2018/701 K. Sayılı İtirazın İptali Davasında 24.12.2018 de mahkemenin görevsiz olduğuna hükmedip davayı reddetti.

Yargıtay 18. HD 25.12.2014 tarih 2014/15544 E. 2014/18896 K. Sayılı bozma ilamına uydu. Yargıtay 18. HD. Dava konusu yerde Toplu Yapıya Geçilmediğini, davaya Asliye Hukukun bakması gerektiğine hükmetmişti. 2013 de verilen 3. SH mahkemesi kararını bozmuştu.

BİR ADLİYENİN 2. KATINDA, 4 METRE MESAFEDEKİ SULH HUKUK MAHKEMELERİ AYNI KONUDA 2 FARKLI KARAR VERİYOR! MİLLET ADALETE NASIL, NEDEN GÜVENSİN ?

B.Çekmece Adliyesinin 2. Katında 3 ayrı Sulh hukuk Mahkemesi yan yana. 1. SH  Hakim Hasan Türkmen aynı davayı hukuka ters şekilde kabul edip, % 20 icra inkar tazminatına hükmediyor. Karar verdiğini sanıyor !

İCRA İNKAR TAZMİNATINA KONU ALACAĞIN BELİRLENEBİLİR OLMASI LAZIM.

Yargıtay 7 Hukuk Dairesi 06.06.2017 tarhli, 2016-19303 E. 2016-12221 K. Hükmünde icra tazminatı için alacağın belirlenebilir olması lazım diyor ! Hakim nasıl tespit etti borcu ? Bu yönüylede davanın reddi gerekir.

 

3. SH hakimi, konusu tarafı aynı olan davayı reddediyor. Ben görevli değilim. Yargıtay 18. HD kararı var. Yetkili Asliye Hukuk diyor !  Bu karar basında haber oldu. Linki aşağıda. Bu nedenlede davanın bozulması gerekir.

https://www.turkhabergazetesi.com/public/haber/Alkent-aidat-    davasinda-Sulh-Hukuk-Mahkemesi-yetkim-yok-dedi-16529

 

YARGITAYCA VE HUKUKEN YOK OLAN SİTE

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 17 Haziran 2010 da verdiği 2010/ 10393 E. ve 2010/ 10830 kararda; "Birden çok parselde kurulu YERDE, toplu yapı uygulamasına da geçilmemiş olduğundan Kat Mülkiyeti Kanunu uygulanamaz” dedi. Mahalle olduktan sonra tekrar site olmayı gerektiren durum yok!!

MAHALLEHAKKINDA BİLGİ.

Alkent 2000 sitesi 1987 de 7 Tepe ve Çamlıca diye 2 kısımdan oluşan bir yerleşim yeri iken B.Çekmece Belediye Meclisinin 24.10.2000 gün ve 9 sayılı kararıyla MA H A L L E yapıldı.

3 Haziran 2001 Pazar yapılan seçimle bu işlem tamamlandı. Mahalle muhtarı seçildi. Böylece site yönetimi, yönetim planı, işletme projesi tüm yönleriyle hükümsüz kaldı.

Bu karar Resmi Gazetenin 4 Ağustos 2000 tarih 24130 sayılı nüshasında yayınlandı.   Site hükmü, yönetim planı, işletme projesi iptal olmuştur. Mahallenin yönetim Planı olmaz. Yok hükmünde ki yönetim planı için ayrıca dava açılmasına gerek yoktur. Dava ekonomiside bunu gerektirir.

NEYE AİDAT ÖDEYECEĞİM

Bağımsız parsel üzerine kurulu 2 katlı villaların elektrik, su, doğalgaz saatleri bağımsız, bahcıvanları ayrı. Çöpleri Belediye topluyor. Asayişi Polisin sağlıyor. Kamuya terk sokakları Bedaş ın ücretsiz aydınlatmasına rağmen 295 kişiden sözde site yönetimi her ay villa başı. 3.800 – 5.900 arası TL (bin dolar) senede 40 bin TL (12 bin dolar) Yılda toplam 6 – 7 milyon TL sözde aidat adı altında zorla para topluyorlar.  

Neden aidat olmaz, neye aidat ödeyeceğim (turkhabergazetesi.com)

Baştan beri dosyadaki dilekçelerim ve delillerimde belirttiğim üzere evimin bulunduğu yer site değil, mahalledir. Kat Mülkiyeti Kanunu yoktur.

KMK uygulanamayacağına dair Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, Yargıtay 20 Hukuk Dairesinin 17. 04. 2017 de 2017/3285 E. 2017/3253 K. karar var. Dava konusu yerde kat mülkiyeti kanunu uygulanamayacağına dair. Kararı dosyada var.  Davanın Reddi gerekir.

Dosyadaki bu belgeler, Yargıtay 20. HD kararı davanın reddi için yeterli delillerimdir.

Karşı tarafın sunduğu hiçbir belge itirazın iptaline yeterli değil. Davanın reddi gerekir.

 

https://www.turkhabergazetesi.com/haber/Alkent-2000-Mahalle-Karari-3641

 

Anayasanın 40. Maddesi. Temel hak ve hürriyetlerin korunması

MADDE 40.– Anayasa ile tanınmış hak ve hürriyetleri ihlâl edilen herkes, yetkili makama geciktirilmeden başvurma imkânının sağlanmasını isteme hakkına sahiptir.

Kişinin, resmî görevliler tarafından vâki haksız işlemler sonucu uğradığı zarar da, kanuna göre, Devletçe tazmin edilir. Devletin sorumlu olan ilgili görevliye rücu hakkı saklıdır.

 

TALEP : Bu sebeple idareniz ihmalinden kaynaklanan kusurlar yüzünden 100 bin TL maddi. 50 bin TL manevi toplam 150 bin TL. Tazminat olarak talep ediyorum.

Aksi halde gerekli bekleme zamanı dolduktan sonra, İdare Mahkemesine İdareniz aleyhine 100 bin TL. tazminat davası açacağım.

DELİLLER : B.Çekmece 4. SH 2018-406 E. 2020-245 K. 20.02.2020 tarihli İtirazın İptali dava dosyasında  ki tüm belge ve beyanlar.

 

Gazeteci. Dursun BORAN

TC. 1....

Tel. 0532.144- 0212.8144

Alkent 2000 Mh. Dilfeza Sk.  B.Çekmece- İstanbul

 

Resim'de, yanlış karar veren Hakim Hasan Türkmen görülüyor.  Boran yanlış, taraflı karar veren hakim ve savcıların peşini bırakmıyor. Adalet Bakanlığına, Cuhurbaşkanlığına, Hakimler Savcılar Kuruluna şikayet ediyor. Basında haberler yaptırıp, kamuoyunu bilgilendiriyor. 

Boran 'ın şikayet ettiği hakimler, savcılardan 38 tanesi 15 Temmuz 2016 da Fetöcu çıktı ihraç oldu. Tutuklandı. Bazı hakim, savcılar yurt dışına kaçtılar. Boran Yargıtay 18 Hukuk Dairesinin başkan ve 8 üyesinide şikayet etmişti. O daire kapatıldı. 7 üyesi Fetöcu çıktı. Tutuklandı. Fetö nun Yargıtay Hukuk daireleri imamı Hüseyin Babacan da 18. HD de üyeydi. Babacan da 10 yıla mahkum oldu.

 

 

 

 

 

 

 

Kanal34
Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
1.2 milyar TL’lik akaryakıt vurgunuÖnceki Haber

1.2 milyar TL’lik akaryakıt vurgunu

Katma değer 'sosyal fayda' ile yaratılırSonraki Haber

Katma değer 'sosyal fayda' ile yaratılır

Yorum Yazın

Başka haber bulunmuyor!