İmtiyaz Sahibi / Grantee

Süleyman Aydınalp

 

Genel Yayın Yönetmeni /  Editor in Chief

Yavuz Yılmaz

 

Haber Koordinatörü / News Coordinator

 

 

Editörler / Editors

Utku Yılmaz

 

haberturkgazetesi1@gmail.com

Hukuk Danışmanı / jurisconsult

 

Mali Müşavir / financial advisor

 

Reklam /  Advertise

haberturkgazetesi1@gmail.com

istihbarat@haberturkgazetesi.com

Adresiniz

MedyaTürk Dijital Yayıncılık

WhatsApp 

0543 532 33 34

@ 2013