Ankara
DOLAR9.2606
EURO10.8117
ALTIN531.55
Murat AĞIREL

Murat AĞIREL

Mail: murat.agirel@hotmail.com

Devleti kafasına göre yönetmektir bu

Ticaret Bakanlığı kontrolünde; odalar, borsalar ve TOBB bütçelerinden her yıl ayrılan ve "İç Ticaret Hizmetlerini Geliştirme Payı Hesabında" biriken paralar olur.

Yani…

Sayıştay raporuna göre TOBB adına açılan bir banka hesabında toplandığı, bu hesaptan Bakan onayı ile Bakanlık ihtiyaçları için TOBB'un sorumluluğunda harcama yapıldığı, dolayısıyla ayrılan pay ve yapılan giderlerin kamu mali sistemi dışında yönetildiği anlaşılmış.

 

2020 yılı içerisinde anılan pay hesabında toplam 72 milyon 995 bin TL'lik tutar birikmiş.

Yıl içerisinde ise bunun 32 milyon 533 bin TL'si harcanmış.

Nereye?

Nasıl?

Yemekhane hizmeti gideri, iş yapma kolaylığı danışmanlık gideri, Bakanlık makamı temsil ağırlama gideri, hizmet binası kiralama gideri vb. giderler…

Bu giderler Bakanlık iç ticaret hizmetini geliştirmeye yönelik bir gider türü mü?

Hayır, işin enteresan tarafı da bu harcamaların İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından Makam Onayına sunulduğu ve makam tarafından da onaylandığı görülmüş.

Başka durum ise Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca süreklilik arz eden hizmet alımlarının şartları oluşmamasına rağmen yılın ilk 2-3 aylık dönemleri için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 21/b maddesinde belirtilen pazarlık usulü ile yapıldığı tespit edilmiş.

Acil durumlarda, yangın, sel gibi afet durumlarında kullanılması gereken 21/b ihale usulü ne yazık ki adrese teslim ihaleler için kullanılmaya başlanan bir ihale metodu haline geldi.

Aslında ilgili kanunda ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamayacağı belirtilmiş.

Peki, Bakanlık ne yapmış?

Aşağıda her yıl düzenli olarak alınan hizmetleri pazarlık usulü ile ihale etmiş.

Bu uygulamaya gerekçe olarak da, bütçe sürecinin tamamlanarak ödeneklerin dağıtılmasının ve açık ihaleye çıkılabilmesi için gerekli hazırlıkların yapılmasının zaman aldığını, buna rağmen süreklilik arz eden hizmetlerin aksatılmadan yapılmasının gerekli olduğunu ileri sürmüş.

İhaleler zaman alıyormuş.

Hizmet devamlılığı için şartmış…

Yani bu kadar kanun, madde, yönetmelik boşuna hazırlanmış.

Sonuç olarak her devlet kurumunda karşımıza çıktığı gibi burada da "kafamıza göre yönetim" kendini göstermiş.

Öyle ki kanun koyucu zaten bu soruna çözüm getirmiş.

4734 sayılı Kanun'un 5'inci maddesinde ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamayacağı yönündeki hükme istisna olarak, aynı Kanun'un 62'nci maddesinin (b) bendinde ertesi malî yılda gerçekleştirilecek süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları için bir önceki malî yıl sona ermeden ihaleye çıkılabileceğini düzenlemiş.

İhalelere bir göz atalım…

İhaleleri kimler aldı derseniz tablodaki sıralamaya göre Albinasoft Yazılım, 4S Bilgi Teknolojileri, Superonline, Itech Bilgi Teknoloji Ltd, Türk Telekomünikasyon A.Ş.

Açıklanan sebeplerle, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca süreklilik arz eden hizmet alımlarının mali yılın ilk 2-3 aylık dönemleri için pazarlık usulü ile yapılmasında mevzuata uygunluk bulunmuyor.

İyi de 3.1 milyon liralık işlem yapılmış böyle basit mi bu paraları harcamak.

Bunun denetimi, sorgusu, usul ve esasları nereden nasıl uygulandı.

Her yazımda tekrarlıyorum. Devlet kafamıza göre yönetilemez.

Siz benzer uygulamaları Almanya'da, ABD'de, İngiltere'de, Çin'de, Japonya'da görebilir misiniz?

Hiç olmazsa bir kaçak olduğunu fark ettikleri anda usulsüzlüğü ortadan kaldırmak için yeni yasal çözümler getirirler.

Bizimkiler ne yapıyor Kamu İhale Kanununu onlarca, yüzlerce kez ihaleye göre değiştiriyor.

Ondan sonra da yatırım almayan güvenilmez bir devlet olup çıkıveriyoruz…

yenicaggazetesi.com.tr

Facebook Yorum

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar