Dursun Boran

Dursun Boran

Mail: dursunboran@gmail.com

Otopark cinayetlerinden hükümetler ve belediye başkanları sorumlu

Seneler önce haber3.com, haberx.com da ki köşemde yazmıştım.

Otopark cinayeteri artacak. 

Bundan sorumlu tüm partilerin şovmen, belediye başkanları, bunları otopark yapmadıkları, İmar Kanununa aykırı davrandıkları için görevden almayan İçişleri Bakanları, Başbakanlar !

Hemen her ilde, yarım metrelik otopark için cinayetler işleniyor. Her partiden Belediye başkanları yetersiz bilgileriyle illeri, ilçeleri yönetmeye çalışırsa olacağı bu !

Belediyeler otopark yapacağım diye, inşaat sahiplerinden trilonlarca TL alıyor. Ama yapmıyor. Yapmayanlara göz yumuyor. 

Bunların alayı hain! 

Yaşanılır Türkiye, bu beceriksiz başkanlar ile kurulmaz. 

Hainlik çeşitlidir. İşini iyi yapmayan, vatanının geleceğini düşünmeyen haindir.

Milletin paraları çar çur edende haindir. 

Kat otoparkı yapmayanlara ruhsat verende, tüm oto park cinayetlerinin failidir. 

İmar Kanunu Madde 37 ne diyor ? 

OTOPARKLAR :
İmar planlarının tanziminde planlanan beldenin ve bölgenin şartları ile müstakbel ihtiyaçlar gözönünde tutularak lüzumlu otopark yerleri ayrılır.

Otopark ihtiyacı bulunan bina ve tesislere lüzumlu otopark yeri tefrik edilmedikçe yapı izni, otopark tesis edilmedikçe de kullanma izni verilmez.

Kullanma izni alındıktan sonra otopark yeri, plana ve yönetmelik hükümlerine aykırı olarak başka maksatlara tahsis edilemez.

Bu fıkra hükmüne aykırı hareket edildiği takdirde ilgili idarece yapılacak tebligat üzerine en geç üç ay içerisinde bu aykırılık giderilir. Mülk sahibi tebligata rağmen müddeti içerisinde gerekli düzeltmeyi yapmaz ise, belediye encümeni veya il idare kurulu kararı ile bu hizmet ilgili idarece yapılır ve masrafı mal sahibinden tahsil edilir. 

Anladınız mı ? Pankartcı, slogancı, beceriksiz belediye başkanları. 

Halka bedava iftar vermekle, bayram, yılbaşı kutlamakla başkanlık olmaz..

Aldığınız ahlarda boğulacaksınız. 

dursunboran@hotmail.com